Banner

Subsidie fysieke investeringen in Fryslân

7 november 2018

Subsidie aanvragen voor het aanleggen van een nieuw kavelpad voor het weiden?

De provincie Fryslân heeft, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering opengesteld. Landbouwondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun bedrijf. De subsidie is aan te vragen tot en met 15 januari 2019.

Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

De subsidie bedraagt 40 % van de subsidiabele kosten. De subsidie moet minimaal  € 10.000 bedragen. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 25.000 moeten bedragen.

De provincie heeft een investeringslijst opgesteld met investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Er kan voor meerdere investeringen subsidie aangevraagd worden. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat, wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

Interessante investeringscategorieën op de lijst zijn o.a. precisielandbouw, graslandverzorging, weidegang en aanpassing huisvesting veehouderij.

Voordat de subsidieaanvraag gedaan wordt, mogen er nog geen verplichtingen zijn aangegaan voor de investering.

Voor de overige voorwaarden en vragen over de investeringslijst kun je contact opnemen met bedrijfskundig adviseur Kees-Jan Dijk. 
Wil je dat Alfa de subsidieaanvraag voor je begeleidt? Bel dan met Kees-Jan!