Banner

Duurzaamheid een ontdekkingsreis voor (startende) accountants en voor ondernemers

13 februari 2023

Duurzaamheid, een onderwerp of containerbegrip waar internet mee vol staat en wat soms al bijna bij de “verboden” onderwerpen behoort. Maar ook een onderwerp waar ik enthousiast over wordt omdat ik het zo urgent vind.

Een onderwerp waarover ik samen met mijn collega Sicco een inspiratiesessie voor aankomend accountants van de NHL Stenden mocht verzorgen. Deze studenten gaan allemaal in hun afstudeeropdracht ook aandacht besteden aan het aspect duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Er is recent door de NBA een urgentietijdlijn duurzaamheid gepubliceerd met een opsomming van allerlei wet- en regelgeving de komende jaren, algemene wetgeving maar ook sector specifiek.  Als ik deze doorneem, zie ik heel veel noodzakelijke wetgeving gericht op vermindering van afval en uitstoot, maar ik zie ook veel potentiële gespreksonderwerpen of zelfs risico’s voor klanten.

Daarom is een inspiratiesessie met studenten zo belangrijk. In de opleiding tot accountant wordt veel aandacht besteed aan verslaggeving, rapportage en fiscaliteit, en dan is toekomstige wetgeving een wat vager begrip.

Als inspiratie voor zowel de studenten als onszelf hebben we met elkaar doorgepraat over de CSRD die er aan komt óók in het MKB, over BREEAM bouwen en over de green deal waaruit veel wetgeving is ontstaan om de uitstoot van CO2 in 2030 ten opzichte van 1990 met 55 procent te reduceren.

De rol van de accountant op dit vlak moeten we ook niet overdrijven en we moeten als beroepsgroep ons ook sterk bewust zijn van het verwachtingspatroon rond rapportages. Uiteindelijk moet de ondernemer de keuzes maken om toekomstbestendig te (blijven) ondernemen, en kunnen wij hierin ondersteunen.

Als accountant kunnen we dit onderwerp bespreekbaar maken, en kunnen we soms ook de ondernemers helpen met het meetbaar maken van de effecten. Dit laatste klinkt weer echt als accountantstaal, maar is wel van belang om besparingen te kunnen rapporteren als ondernemer.

Als slot hebben we met elkaar doorgepraat over mogelijke onderwerpen voor de studenten om duurzaamheid te gebruiken in hun afstudeeropdracht. Dit is zo divers dat iedere ondernemer wel iets kan of moet met duurzaamheid. Denk alleen maar aan toekomstige emissieloze binnensteden, stilliggende bouwprojecten of problemen rond piekbelasting in panden met veel laadpalen. Maar een zeker zo belangrijk onderwerp gaat om de people in het rijtje planet, people en profit. Ook hier spelen vraagstukken rond duurzaam inzetbaar zijn en het binden van medewerkers.

Daarom heb ik na de sessie weer extra stimulans om dit mooie vak uit te oefenen en mijn enthousiasme door te geven aan toekomstige accountants.

Accountantswerk is naast voldoen aan wet- en regelgeving namelijk bovenal mensenwerk.