Banner

Huurprijs vrijesectorwoningen verhogen?

17 april 2023

Mag je als verhuurder dit jaar de huurprijs indexeren volgens de voorwaarden die in het huurcontract staan opgenomen? Het is gebruikelijk dat bij een huurovereenkomst algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte, naar het model door de Raad voor Onroerende zaken, worden gevoegd. Volgens deze voorwaarden mag je de huurprijs namelijk jaarlijks wijzigen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek. Het kan voorkomen dat het CPI laag is, bijvoorbeeld 3,2 procent, maar het kan ook voorkomen dat het CPI hoog is, bijvoorbeeld 10 procent. De laatste tijd is het CPI hoog en dat kan voor veel (financiële) problemen zorgen voor huurders.  

Om die reden heeft de overheid de huurverhoging voor vrijesectorwoningen gemaximaliseerd. De Eerste Kamer heeft namelijk op 20 december 2022 de wetswijziging die de toegestane maximale huur wijzigt, aangenomen. Als de loonontwikkeling lager is dan de inflatie, wordt de huurprijsverhoging gekoppeld aan de loonontwikkeling. De inflatie was het afgelopen jaar enorm hoog, namelijk 9,7 procent. De loonontwikkeling bleef daarbij achterlopen. Die was namelijk maar 3,1 procent. Volgens de wetswijziging wordt in dit geval aansluiting gezocht bij de loonontwikkeling + 1 procent. Dit houdt in dat de huurprijsverhoging voor vrijesectorwoningen in 2023 maximaal 4,1 procent mag zijn.

Verhuurders zijn gehouden aan het maximum dat door de overheid is opgelegd.