Banner

Subsidie Productieve Investeringen Landbouw Drenthe

18 januari 2024 | Door:  Henk Kroeze

Op 22 januari 2024 wordt de subsidieregeling “Productieve Investeringen Landbouw” geopend in de provincie Drenthe. Deze subsidie is bedoeld voor (jonge) landbouwers, die hun bedrijf willen verduurzamen.

De provincie Drenthe stelt deze subsidie open om landbouwers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf door bijvoorbeeld het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investering lever je een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen of dierwelzijn. Voor jonge landbouwers (jonger dan veertig jaar) is het subsidiepercentage vijfenvijftig procent, voor andere landbouwers is dit veertig procent van de subsidiabele kosten.

Je kunt subsidie krijgen voor de kosten van nieuwe machines en installaties. In het openstellingsbesluit is lijst een opgenomen met daarop alle machines en installaties, die voor deze subsidie in aanmerking komen.

De investeringen voor machines of installaties zijn opgedeeld in vier categorieën

Voor deze subsidie wordt gebruik gemaakt van een tendermethode. Bij deze subsidievorm worden de aanvragen pas na de sluitingsdatum beoordeeld. Alle volledige aanvragen worden gerangschikt op basis het aantal behaalde punten. De projecten met de hoogste score komen als eerste in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Je levert een projectplan aan volgens het format van het SNN. Ook voeg je hierbij een sluitend financieringsplan van de kosten van het project toe. Als je voor je investering een vergunning nodig hebt, moet je een document aanleveren waaruit blijkt dat de vergunningsprocedure is gestart. Landbouwers met een biologische bedrijfsvoering krijgen een extra punt toegekend.

Voor vragen over deze regeling of wanneer wij jou van dienst kunnen zijn bij het indienen van een aanvraag kun je contact opnemen met Wouter Vieveen of Henk Kroeze.

Henk Kroeze

Henk Kroeze

Bedrijfskundige

088 2532231 | hkroeze@alfa.nl


Meer over Henk