Banner

Rendement of sentiment

23 juni 2020 | Door:  Rudi Nijs

Door de coronacrisis ervaren veel mkb-bedrijven een toenemende financiële druk als gevolg van de krimpende economie. Private equity partijen zetten hun bedrijven bewust financieel onder druk om hogere rendementen te realiseren. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

De bekende hoogleraar dhr. Arnoud Boot (hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA) heeft hier onderzoek naar gedaan.  Hieruit blijkt dat de helft van de rendementsverbetering ontstaat door meer te werken met rentedragende schulden.  De andere helft komt voort uit verbetering operationeel resultaat en groei.

Vreemd kapitaal

Ten aanzien van schulden is er volgens mij geen eenduidig antwoord te geven over de juiste hoeveelheid vreemd kapitaal in je bedrijf. Zo is de rol van private equity anders dan van een dga. Ook verschilt het per sectoren, karakters, culturen of mogelijke overdracht binnen de familie. Maar wat de aanleiding van een hogere financiële druk ook is, het hoeft je niet vleugellam te maken. Het vraagt echter wel een aanpassing van de gebruikelijke bedrijfsvoering. Er moet namelijk scherper aan de wind worden gevaren om samen de onderneming weer in veilige haven te krijgen. Als iedereen in het bedrijf een stap extra doet kan veel worden bereikt, maar dit proces moet wel goed georganiseerd worden.

Rendementsverbetering

In het verlengde hiervan speelt ook de rendementsverbetering die voortkomt uit een betere operationele performance en groei na een overname. Hierbij kijkt de private equity onderneming voor overname naar het potentieel ten aanzien van:

1) efficiëntere bedrijfsvoering,
2) plan maken om omzet te laten groeien, hierbij ook kijken naar nieuwe markten,
3) meer controle en toezicht,
4) verbeteren werkkapitaal, debiteuren/crediteuren en belastingdruk.

Dit wordt in concrete stappen uitgewerkt en na de overname gerealiseerd. Maar waarom realiseert een private equity onderneming dit wel en de DGA niet? Die kent zijn bedrijf immers toch veel beter en iedereen wil een inkopper toch meepakken?

Private equity

Het verschil is dat private equity een aandeelhouder is op afstand die werkt met een strategisch plan. Die gaat het plan niet afzwakken als gevolg van weerstand op de werkvloer. Het gaat hierbij puur om het rendement, niet het sentiment.

Dga

Dat is anders voor de dga. Die heeft juist die directe betrokkenheid wat ook een grote kracht is. Die zal dus veel zwaarder tillen aan het sentiment onder het personeel.
Als je jaren goed voor je personeel hebt gezorgd dan mag je toch ook een keer vragen dat het personeel een stap harder loopt in het belang van het bedrijf?

Wat kun je zelf doen?

Daarom zijn we van mening dat je als ondernemer zelf:

A) een plan opstelt om de efficiency te verbeteren en de omzet te stimuleren. Hiermee krijg je een duidelijke marsroute naar een hoger rendement binnen je bedrijf.
B) zoek hierbij naar een gezonde verhouding tussen rendement en sentiment.
C) bespreek de veranderingen die hiermee gepaard gaan met het personeel en vraag commitment.

Jij als dga moet namelijk aan je personeel denken, maar het personeel ook aan jou.

Ondersteuning nodig?

Wil je hier liever ondersteuning bij? De bedrijfs- en HRM adviseurs van Alfa gaan hierover graag met je in gesprek.

Rudi Nijs

Rudi Nijs

Directievoorzitter

088 2532224 | rnijs@alfa.nl


Meer over Rudi