Banner

Weer subsidie mogelijk op investeringen in kalverstallen

30 juli 2019 | Door:  Annemieke Tromp

Heb je plannen om te investeren in welzijnsvriendelijke stalvloeren of ammoniakreducerende systemen in vleeskalverstallen? In september kun je hiervoor weer subsidie aanvragen. Met die financiƫle tegemoetkoming wil de overheid innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn een impuls geven.

De subsidiekraan gaat in september voor de tweede keer open. Voor de jaren 2018 en 2019 heeft de overheid in eerste instantie in totaal 15 miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag was eerlijk verdeeld: de helft voor subsidies op investeringen in ammoniakreducerende apparaten, de andere helft voor welzijnsvriendelijke stalvloeren. In december vorig jaar is het budget voor de stalvloeren opgehoogd naar 12,5 miljoen euro. Dat brengt het totale subsidiebedrag op 20 miljoen euro.

Wat kun je in de tweede openstelling verwachten?

Data: 1 september t/m 30 september 2019.
De subsidie is 40% van de kosten met een maximum van 100.000 euro voor het ammoniakreducerend systeem. Voor de welzijnsvriendelijke vloeren is geen maximum vastgesteld per bedrijf.
Er mogen geen verplichtingen zijn aangegaan vóór het aanvragen van de subsidie.

Hoe wordt er toegekend?

Subsidies worden toegekend op basis van een rangschikking met een aantal afgesproken criteria, inclusief een puntentoekenning. Heb je toevallig plannen? Dan is dit een uitstekende mogelijkheid om met korting te investeren. Zorg dat je geen subsidie misloopt en betrek tijdig Alfa bij je aanvraag. Onze specialisten helpen je om de subsidiemogelijkheden van investeringen goed in beeld te brengen. 

Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

088 2532021 | atromp@alfa.nl


Meer over Annemieke