Banner

Vermogende particulieren: 1 januari nadert weer!

3 oktober 2023 | Door:  Phiona Hooijer

Met de start van het laatste kwartaal van 2023 komt het jaar 2024 weer dichterbij: tijd om alvast voor te sorteren op de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar 2024. Het saldo van de bezittingen en schulden op 1 januari 2024 vormt de basis voor de berekening van de inkomstenbelasting over vermogen. 

Betaal ik inkomstenbelasting over mijn vermogen?

Bezittingen worden onderverdeeld in 2 inkomenscategorieën:  bank- en spaartegoeden en overige bezittingen. Onder overige bezittingen worden onder andere beleggingen, vorderingen op kinderen, 2e woningen en grondbezit verstaan. Per categorie wordt een forfaitair rendement verondersteld. Deze rendementen worden begin 2024 vastgesteld, ze zullen naar verwachting niet veel afwijken van de rendementen zoals deze in het jaar 2023 gelden: 

Bank- en spaartegoeden 0,36 procent
Overige bezittingen 6,17 procent
Schulden 2,57 procent

Er geldt een vrijstelling van 57.000 euro per persoon (partners: 114.000 euro). Het belastingtarief over sparen en beleggen wordt in 2024 verhoogd van 32 procent naar 36 procent. 

De heer en mevrouw de Vries hebben op 1 januari 150.000 euro op de bank staan, een vordering van 100.000 euro op hun dochter en een schuld van 25.000 euro voor de financiering van de auto. 

De belastingheffing over box 3 bij de heer en mevrouw De Vries is dan als volgt: 

  Vermogen % rendement Belasting
Bank- en spaartegoeden 150.000 0,36 540
Overige bezittingen 100.000 6,17 6.170
Schulden -25.000 2,57 -634
Af: Drempel schulden 6.800 2,57 6.242
  231.800 2,69 6.242
Heffingsvrij vermogen 114.000    
Grondslag sparen en beleggen 117.800 2.69 3.172
Belasting (36%)     1.142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de mogelijkheden om mijn vermogen op 1 januari 2024  fiscaal te optimaliseren? 

Inbreng van overige bezittingen in een bv
Het is mogelijk om een bv op te richten en bezittingen in de bv  onder te brengen. Inbreng in de bv bis voornamelijk gunstig bij verstrekte leningen en effectenportefeuilles; over bank- en spaartegoeden is de belastingheffing in box 3 op dit moment laag, dit maakt dat het niet interessant is deze over te brengen naar een bv.  Over de inbreng van onroerend goed in de bv is overdrachtsbelasting verschuldigd, dit maakt het minder interessant om deze in te brengen in de bv. Inbreng van leningen en effecten in de bv is aantrekkelijk als het (verwachte) rendement onder de 6% blijft en als de omvang van de lening en effecten voldoende hoog is. 

Lenen van de bv
Als er al sprake van een bv is, dan is het mogelijk om een lening bij de bv aan te gaan om zo de rendementsgrondslag te verkleinen.

Groenbeleggingen
Sparen of beleggen via groenproducten zijn tot 65.072 euro per persoon vrijgesteld van belastingheffing en ze leveren een extra heffingskorting op. Uiteraard moeten wel altijd de risico’s van beleggen en de te verwachten rendementen meegenomen worden in de overwegingen om in groenbeleggingen te investeren. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot fiscale optimalisatie van jouw vermogen, neem dan contact op met ons kantoor. 

Phiona Hooijer

Phiona Hooijer

Belastingadviseur

088 2531407 | phooijer@alfa.nl


Meer over Phiona