Banner

Kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw ook in het buitenland?

6 november 2023 | Door:  Paul Vernig

De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid voor ondernemers met een geringe jaaromzet (< 20.000 euro) in Nederland buiten de btw-heffing (en aftrek) te blijven. De regeling zal in die zin worden uitgebreid dat ondernemers ook in andere lidstaten buiten de btw kunnen blijven. Dit zal naar verwachting ertoe leiden dat minder ondernemers zich in het buitenland hoeven te registreren. Deze regeling gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2025.

De huidige regeling is beperkt tot leveringen van goederen en diensten die in Nederland belast zijn. Op 1 januari 2025 worden de btw-richtlijn en de btw-verordening aangepast waardoor het mogelijk wordt om ook in een andere EU-lidstaat dan de vestigingsstaat gebruik te maken van de KOR. Daarbij is afgesproken dat elke lidstaat zelf een nationale omzetdrempel voor de KOR mag bepalen maar deze mag niet meer dan 85.000 euro zijn. 

Als je vanaf 2025 de KOR ook wil toepassen in een andere EU-lidstaat, dat krijg je wel te maken met bepaalde voorwaarden:

Wellicht vraag je je af of het toepassen van de KOR in een ander EU-lidstaat wel aantrekkelijk is

Nu moet je je voor leveringen en verrichten van diensten nog registreren in de andere EU-lidstaat en daar aangifte doen. Door gebruik te maken van de KOR is dat niet meer noodzakelijk.

Het is mogelijk om in Nederland niet de KOR toe te passen maar in de andere Lidstaat wel. Andersom kan ook. Beoordeel dus goed welke invloed dit heeft op jouw onderneming. Let op: Je kunt dit moment pas na drie jaar van de huidige KOR herzien, tenzij je eerder de omzetgrens van  20.000 euro overschrijdt. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze termijn beperkt tot twee jaar.

Een voordeel kan zijn dat je geen btw meer in rekening hoeft te brengen aan je aannemers. Daar staat dan wel tegenover dat de aan jou in rekening gebrachte btw niet in aftrek kan worden genomen. 

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. 

Paul Vernig

Paul Vernig

Belastingadviseur

088 2531438 | pvernig@alfa.nl


Meer over Paul