Banner

Btw op zonnepanelen verdwijnt niet volledig

25 juli 2022 | Door:  Paul Vernig

Terwijl ik deze bijdrage schrijf, schijnt de zon volop en produceren mijn zonnepanelen boven verwachting. Naast het gegeven dat investeren in zonnepanelen als een goede bijdrage aan het verduurzamen van de maatschappij wordt aangemerkt, zal mijn stroomrekening hierdoor gunstig beïnvloed worden. Op dit moment kan ik nog steeds gebruik maken van de zogenoemde saderingsregeling, toch probeer ik mijn stroomafname aan te passen aan de momenten waarop stroom opgewekt wordt.

Ik ben naar het schijnt niet de enige. Een leuke vraag ontving ik van een relatie (geen ondernemer) naar aanleiding van de aankondiging dat vanaf 1 januari 2023 de aanschaf en installatie van zonnepanelen op of in de nabijheid van woningen onder het nul procent tarief vallen. Denk hierbij aan een garage, schuur of overkapping. Alleen de woning die bestemd is voor permanente bewoning komt in aanmerking. “Is het aantrekkelijk om nog voor 1 januari 2023 losse zonnepanelen te kopen of moet ik juist wachten op de vrijstelling?”

Geen vrijstelling

Allereerst: dit is geen vrijstelling maar het 0%-tarief zorgt wel voor een aanzienlijke lastenverlichting. Levering en installatie mag door afzonderlijke ondernemers plaatsvinden. Over de teruggeleverde stroom moet echter nog steeds btw worden berekend. Wanneer de jaaromzet minder dan € 1.800 bedraagt, kan gebruik worden gemaakt van de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB, in het verleden beter bekend als KOR) zonder aanmeldverplichting. Let hierbij ook op mogelijk andere omzet waarvoor al een aangifteplicht bestaat. Als de totale omzet meer bedraagt, maar minder dan € 20.000, kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de OVOB, maar dan geldt wel de aanmeldverplichting.

Door gebruik te maken van de OVOB moet wel éénmalig een correctie op de aftrekbare omzetbelasting worden aangebracht. Deze correctie kan gebaseerd worden op een vast bedrag dat afhankelijk is van het opwekvermogen in Wattpiek per jaar. Bij een opwekvermogen tot 1.000 Wattpiek is dit € 20 en € 200 bij een opwekvermogen van 9.001 tot 10.000 Wattpiek. Daarnaast is ook van belang hoeveel omzetbelasting in rekening wordt gebracht bij de aanschaf. Als dit voor de losse zonnepanelen samen € 2.500 of meer is en de zonnepanelen-ondernemer kiest direct voor de OVOB, dan wordt er vanuit gegaan dat de zonnepanelen voor omzetbelasting vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Het gevolg hiervan is dat de eerder in aftrek gebrachte aanschaf-omzetbelasting moet worden herzien (lees: terugbetaald). Wanneer de aanschaf van zonnepanelen gepaard gaat met 0% btw, blijven deze correcties  achterwege. Ook zal de omzetbelasting niet eerst aan de leverancier worden betaald om deze vervolgens enige tijd later van de belastingdienst terug te ontvangen.

Terugvragen omzetbelasting

Voor het terug vragen van de omzetbelasting werd een formulier per post ingediend bij de belastingdienst. Het is nu ook mogelijk om dit online te doen, maar daarvoor moet de zonnepaneelhouder wel over een DigiD beschikken.

Tijdens het telefoongesprek kwamen wij al snel tot de conclusie dat de omzetbelasting niet het belangrijkste argument is om de aanschaf dit jaar te doen of juist te wachten tot volgend jaar. Veel interessanter is het om de opbrengst van de opgewekte stroom te vergelijken met de stroomprijs die de komende tijd moet worden betaald. Ook is het onduidelijk of de installateurs de zonnepanelen nog wel op korte termijn leveren en monteren. En, wellicht nog wel belangrijker: waarom wachten met het leveren van een (bescheiden) bijdrage aan het verduurzamen van de maatschappij?

Ik wens je om meerdere redenen een zonnige toekomst toe.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

 

Paul Vernig

Paul Vernig

Belastingadviseur

088 2531438 | pvernig@alfa.nl


Meer over Paul