Banner

Verdampen van ondernemingsvermogen en veilig stellen van privévermogen in tijden van crisis (1)

11-06-2020 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Het is in deze tijd regelmatig een zorg van de ondernemer; het verliezen van de reserves die je in de loop van jaren, wellicht decennia lang, hebt opgebouwd voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een (corona) crisis. Vaak is juist die spaarpot het pensioen voor later als je stopt met werken. Wat zijn de consequenties voor jou persoonlijk als dit geld er niet meer is en kan je er wat tegen doen?

Ondernemingsvormen

Schulden van je onderneming moeten betaald worden. Welk geld hiervoor beschikbaar is, is afhankelijk van je ondernemingsvorm. Je hebt onder meer besloten vennootschappen (bv’s), eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s (vof’s) en maatschappen. Dit zijn de meest voorkomende vormen om je onderneming in uit te voeren. In dit artikel ga ik in op de situatie van eenmanszaken, bepaalde soorten maatschappen en vof’s; de zogenaamde personenvennootschappen. 

In een personenvennootschap heb je te maken met een ‘natuurlijk persoon’. Dit ben jij of ik, met alles wat we zijn en hebben. Wij kunnen als natuurlijke persoon een onderneming drijven. Heb je die onderneming alleen, dan noem je dat een eenmanszaak. Heb je een onderneming met anderen samen, dan is dat meestal in de vorm van een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap. Het verschil tussen een eenmanszaak, vof en maatschap aan de ene kant en bv aan de andere kant is dat het privévermogen van de ondernemer in de eenmanszaak, vof en maatschap niet (volledig) is afgescheiden van het ondernemingsvermogen.

Consequenties

Uiteraard heb je voor de onderneming een aparte administratie, maar dat maakt niet dat het ondernemingsvermogen van het  privévermogen gescheiden is voor eventuele schuldeisers. Eerst zul je je opgebouwde reserves in de onderneming aanspreken om openstaande vorderingen te voldoen. Wanneer dat niet (meer) lukt moet je je privé vermogen gebruiken. Al je privé vermogen moet hiervoor aangesproken worden. Zelfs je woonhuis of dat lang gereserveerde spaarpotje voor later is hiervan niet uitgezonderd.

Risicobeperking

Wat nu als je op dit moment in die neerwaartse spiraal zit en moeite hebt of voorziet met het betalen van facturen? Het is altijd van belang om tijdig in gesprek te gaan met crediteuren als je niet op tijd aan je betalingsplicht kunt voldoen. Dan is er de meeste kans om een (onderlinge) betalingsregeling te treffen. Je accountant kan je helpen om een reëel plan te maken voor afbetaling. Ook is de kans dan het kleinst dat een crediteur een incassoprocedure start met oplopende kosten die ook nog eens voor jou rekening komen als de factuur terecht is.

Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Huwelijke voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen een oplossing zijn om vermogen te beschermen, mits je ook nauwkeurig bijhoudt welk privé vermogen van welke echtgenoot/partner is. Het enkel opstellen van de voorwaarden is in de meeste gevallen onvoldoende. Lees volgende week in het vervolg op dit artikel hoe je je partner kan beschermen tegen zakelijke schuldeisers en wat daar voor nodig is.

Wil je eens sparren over jouw situatie? Bel gerust met een van onze adviseurs.

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke