Banner

Ophokplicht pluimvee vervalt in heel Nederland

6 juli 2021 | Door:  Bertus Dijk

De landelijke ophokplicht is vanaf 6 juli 2021 voor heel Nederland opgeheven. Dat betekent dat pluimvee voor het eerst sinds vorig jaar oktober weer in het hele land naar buiten mogen. De lange periode van ophokplicht heeft grote financiële gevolgen voor pluimveehouders. 

Vanwege de uitbraak van de vogelgriep werd op 22 oktober de landelijke afscherm- en ophokplicht afgekondigd. Nog niet eerder heeft de ophokplicht zo’n lange periode geduurd. Het verplicht binnen houden van de pluimvee heeft grote gevolgen voor het dierenwelzijn en de financiële situatie van pluimveehouders. Voor opgehokte dieren geldt volgens EU-regels dat de eieren gedurende zestien weken ophokken nog als vrije uitloop kunnen worden verkocht. Daarna krijgen de eieren het stempel ‘scharrelei’. Deze worden voor een lagere prijs verkocht. Voor de pluimveehouders zijn dat gemiste inkomsten.

Besmettingen

De huidige besmettingscijfers laten volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit versoepelingen toe. De afgelopen weken werd geen vogelgriep meer gevonden bij wilde vogels in Nederland. Ook in de rest van Europa lopen de besmettingen terug. De ophokplicht verviel afgelopen maand al voor zeven van de twintig regio’s, nu gaat de versoepeling ook voor de overgebleven regio’s in.  

Bij pluimveehouder Van der Veen in Hardenberg mochten de kippen vorige week al naar buiten. Afgelopen jaren was de ophokplicht vaker van kracht. Van der Veen ziet liever een structurele oplossing.

Bertus Dijk

Bertus Dijk

Senior klantbeheerder

088 2532852 | bdijk@alfa.nl


Meer over Bertus