Banner

Het familiebedrijf en de noodzaak van het testament voor de jonge opvolger

26 juni 2023

Binnen het familiebedrijf komt het regelmatig voor dat de opvolger al op jonge leeftijd toetreedt, althans in ieder geval lang voordat de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht plaatsvindt.

Voordelen jong toetreden

De gedachte achter de jonge leeftijd bij toetreding, is vaak dat een overname in de toekomst hierdoor eenvoudiger zal verlopen. Er is immers al een mooi stukje ondernemingsvermogen opgebouwd en dat hoeft dan niet meer te worden overgenomen. Het maakt de overnamesom voor de opvolger beter te behappen.

Gevolgen onverwacht overlijden

Helaas loopt het leven niet altijd volgens verwachting en komt iemand soms vroegtijdig te overlijden Vaak is er nog geen sprake van een partner (gehuwd of geregistreerd) of een gezin op het moment van toetreding. Wat gebeurt er met het ondernemingsvermogen als de opvolger onverwachts komt te overlijden zonder testament?
- Overlijden zonder echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen;
in deze situatie zijn de ouder(s) en de broer(s) en of zus(sen) de erfgenamen. Ze krijgen ieder een gelijk deel.
- Overlijden met echtgenoot/geregistreerd partner;
de echtgenoot / geregistreerd partner erft in dit geval alles.
Let op! Als er een samenlevingsovereenkomst is, is de partner niet automatisch erfgenaam.
- Overlijden met kind(eren) en echtgenoot/geregistreerd partner;
in dat geval zijn het/de kind(eren) en echtgenoot/geregistreerd partner samen en voor gelijke delen erfgenaam.

Niet- ondernemers erven ondernemingsvermogen; fiscaal ongunstig

Wanneer een erfgenaam geen ondernemer is en voorlopig ook niet wil worden is het fiscaal niet gunstig als het ondernemingsvermogen bij deze erfgenaam terecht komt. De erfgenaam kan dan namelijk geen gebruik maken van fiscale faciliteiten om dit ondernemingsvermogen onder gunstige voorwaarden over te nemen. Er zal onnodig erfbelasting betaald moeten worden over het ondernemingsvermogen als de voormalige ‘zakelijke partners’ de onderneming voortzetten. Als de erfgenaam wel voornemens is ondernemer te worden en de onderneming tenminste 5 jaar wil voortzetten geldt er een (gedeeltelijke) vrijstelling.

Conclusie

Wanneer je toetreedt tot een onderneming, is het slim om een testament op te stellen, waarbij je regelt dat het ondernemingsvermogen bij overlijden toegedeeld wordt aan de voortzettende ondernemers.
Dit wil niet zeggen, dat het geld dat in de onderneming opgebouwd is, niet naar een toekomstige echtgenoot of naar kinderen kan vererven. Fiscaal is het alleen gunstiger om het ondernemingsvermogen aan de voortzetters toe te delen. De waarde van het ondernemingsvermogen, kan daartegen wel aan de erfgenamen nagelaten worden als dit wenselijk is. Dit regel je in een testament. Als jouw erfgenaam de onderneming wel wil voortzetten zijn er allerlei aantrekkelijke fiscale mogelijkheden; ook dan geldt dat een testament belangrijk is.

Advies van Alfa; stel het niet uit en regel het nalaten van je ondernemingsvermogen gelijk bij toetreding tot het familiebedrijf. Na een overlijden heeft de familie dan geen zorgen over vererving van het vermogen of het onnodig betalen van erfbelasting. Als je hulp nodig hebt is de Alfa adviseur er voor je.