Bedrijfsopvolging buiten familieverband: hoe varkenshouder Harald het stokje overnam van Wim

1 februari 2022 | Door:  Bertus Dijk

Dat Harald Pasman uit de Achterhoekse buurtschap Voor-Beltrum boer wilde worden, stond al op jonge leeftijd vast. Zijn ouders hadden een varkenshouderij maar hier zat te weinig perspectief in voor de toekomst. ,,Als ik boer wilde worden, moest ik volgens mijn moeder verder kijken dan Voor-Beltrum,” zegt Harald. Al snel kwam hij in contact met Wim van der Heide, die een opvolger voor zijn varkenshouderij zocht. Onbevangen ging Harald het avontuur aan. Inmiddels heeft hij het bedrijf in het Drentse Nieuweroord volledig overgenomen en woont hij hier samen met zijn vrouw en drie kinderen.

Toen Harald op 22-jarige leeftijd bij Wim startte als bedrijfsopvolger zag hij geen beren op de weg. Gelukkig maar, want dat heeft hem gebracht tot waar hij nu staat: hij is eigenaar van een varkensbedrijf met zo’n 8.000 vleesvarkens en ruim 30 hectare land. Hier is een lang traject aan voorafgegaan. Met vallen en opstaan heeft Harald veel geleerd. Hij kijkt terug op een tijd waarin hij persoonlijk veel is gegroeid. Naast diverse cursussen die Harald op eigen initiatief heeft gevolgd, heeft hij in de praktijk veel geleerd van Wim.

Harald Pasman (links) en Wim van der Heide (rechts)Harald Pasman (links) en Wim van der Heide (rechts)

Samenwerkingsverband

Aangezien Wim en zijn vrouw Janny geen bedrijfsopvolger hadden binnen de familie, zochten zij iemand van buitenaf. Naast de varkenshouderij in Nieuweroord, waren Wim en Janny in het bezit van twee varkensbedrijven en een akkerbouwtak in Ommen waar zij een bedrijfsopvolger voor zochten. In Harald zag hij een geschikte kandidaat.  Nadat Harald vier jaar bedrijfsleider was, besloten ze in 2005 een maatschap aan te gaan. In 2010 hebben ze gezamenlijk de mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding onderzocht. Dat resulteerde in een nieuwe en duurzame stal waar zo’n 6.000 vleesvarkens kunnen worden gehouden. In 2012 nam Harald het varkensbedrijf volledig over. Voor het bijbehorende akkerbouwgedeelte werd een grondmaatschap gevormd. Inmiddels heeft Harald ook de grond overgenomen.

De overname was voor beide partijen een spannende stap. Harald: ,,Je gaat een grote financiering aan en het moet in één keer goed gaan.” Doordat de twee langere tijd samen hebben gewerkt in een maatschap, had Harald voldoende ervaring en kennis opgedaan om de stap te maken. Hij schoolde zich bij door verschillende trainingen te volgen. Eén cursus waar Harald veel van heeft opgestoken, ging dieper in op het werken vanuit een missie, visie en strategie. Het ontwikkelen van een visie is volgens Wim belangrijk. Wim: ,,Een duidelijke visie is de grondslag van een goed bedrijfsplan.”

Harald presenteert zijn beleidsplan tijdens de cursus “Visie, missie en strategie”Harald presenteert zijn beleidsplan tijdens de cursus “Visie, missie en strategie”

Goede communicatie is volgens Harald ook een belangrijk speerpunt. Om de communicatie goed te laten verlopen, schakelden Harald en Wim een bedrijfscoach in. Harald: ,,Soms zeg je niet alles wat je denkt om conflicten te vermijden. Het is belangrijk om ook deze gedachtes en gevoelens bij elkaar uit te spreken. De bedrijfscoach heeft ons daarin begeleid.” Wim vult aan dat het belangrijk is om elkaar iets te gunnen en je in te leven in de situatie van een ander. Wim: ,,Ik vergelijk het weleens met een huwelijk; het is geven en nemen.”

Nu Harald het bedrijf volledig heeft overgenomen, betekent het niet dat Wim uit beeld is. Tot eind 2021 heeft Janny de financiële administratie geregeld. Elke twee weken kwam Harald hiervoor bij Wim en zijn vrouw Janny aan tafel om alles te bespreken. Hoewel Harald alle keuzes zelf maakt, heeft hij aan Wim een goede sparringpartner. Volgens Wim is het belangrijk om te blijven investeren in relaties die je aangaat. Hij kijkt positief terug op de samenwerking met Harald en denkt dat het overdragen van een bedrijf aan iemand buiten de familiekring ook voordelen heeft. Wanneer je meerdere erfgenamen hebt, kan dat lastig zijn. Persoonlijke belangen spelen volgens Wim een kleinere rol wanneer iemand van buiten de familie het bedrijf overneemt.

Harald met zijn vrouw voor de boerderij in NieuweroordHarald met zijn vrouw voor de boerderij in Nieuweroord

“Boer worden, boer zijn, boer blijven”

Harald beseft zich goed dat hij veel geluk heeft gehad met de kans die hij van Wim heeft gekregen om het bedrijf op te volgen. Zo’n situatie is niet vanzelfsprekend en blijft voor velen een droom. Hij adviseert jonge boeren om een open vizier te hebben wanneer je zoekt naar een degelijke situatie. Je moet volgens hem niet direct het perfecte plaatje willen maar blij zijn met dat wat je wordt aangeboden. Harald: ,,Je moet het niet alleen mooi vinden om te werken met vee, gewassen of mechaniek, maar besef je ook dat er een financiële kant bij komt kijken waarin je je moet verdiepen en waar je kennis voor nodig hebt.”

Toch is het volgens Harald alle tijd, moeite en energie waard en heeft hij geen moment spijt van de stap die hij twintig jaar geleden heeft gemaakt. Zijn motto is “Boer worden, boer zijn, boer blijven”. Een droom die hij had, heeft uitgevoerd en waar hij nog elke dag met veel passie aan werkt.

Bertus Dijk

Bertus Dijk

Senior klantbeheerder

088 2532852 | bdijk@alfa.nl


Meer over Bertus