Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

Als ondernemer komt er veel op u af wat betreft wet- en regelgeving. Deze regelgeving is vaak zeer uitgebreid en diepgaand, waardoor het niet altijd voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet mag en/of mogelijk is. Ik kan u hierin van toegevoegde waarde zijn.


Recente artikelen van Annemieke

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en lössgrond

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en lössgrond

22 januari 2021

Ben jij al op de hoogte van de laatste wijzigingen rondom teelt van maïs op zand- en lössgrond?

Rivierenlanden: subsidie waterbesparendemaatregelen agrariër

Rivierenlanden: subsidie waterbesparendemaatregelen agrariër

25 juni 2020

Het Waterschap Rivierenlanden heeft een subsidie opengesteld voor innovatieve waterbesparende maatregelen voor agrariërs. De stimuleringsregeling sluit eind 2021 of eerder als het budget is uitgeput. De subsidie stimuleert agrariërs om te investeren in vernieuwende waterbesparende technieken om het bedrijf toekomstbestendiger te maken. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen om te beregenen, bijvoorbeeld een druppelirrigatiesysteem of sensorgestuurde beregening.

Op welke kengetallen stuur je in de geitenhouderij?

Op welke kengetallen stuur je in de geitenhouderij?

14 oktober 2019

Om een melkgeitenbedrijf te sturen is goede management informatie van belang. Alfa presenteert al deze informatie in het Bedrijfs Analyse Systeem oftwel het BAS-rapport. Lees meer.

Duurzamer bouwen in de agrosector: iets voor jou?

Duurzamer bouwen in de agrosector: iets voor jou?

11 juni 2019

Om de veehouderij nog verder te verduurzamen is er een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen opgesteld: de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Voor veestallen met een MDV-certificaat kun je deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil.

Hoe hoog is je kalversterfte?

Hoe hoog is je kalversterfte?

5 september 2017

Met het BAS-rapport van Alfa heb je in één oogopslag je financiële en technische cijfers. Handig om snel en tijdig beslissingen te kunnen nemen aan de hand van actuele prestaties. Of de focus nu ligt op kalversterfte, het celgetal of voerkosten.