Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

Als ondernemer komt er veel op u af wat betreft wet- en regelgeving. Deze regelgeving is vaak zeer uitgebreid en diepgaand, waardoor het niet altijd voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet mag en/of mogelijk is. Ik kan u hierin van toegevoegde waarde zijn.


Recente artikelen van Annemieke

Als paardenhouder duurzamer bouwen? De overheid helpt financieel mee.

Als paardenhouder duurzamer bouwen? De overheid helpt financieel mee.

14 februari 2023

Het certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen, de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), is in 2022 uitgebreid voor de paardenhouderij.

Subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK)

Subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK)

29 oktober 2021

Als aanvulling op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt de OVK-regeling land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval.

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en lössgrond

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en lössgrond

22 januari 2021

Ben jij al op de hoogte van de laatste wijzigingen rondom teelt van maïs op zand- en lössgrond?

Op welke kengetallen stuur je in de geitenhouderij?

Op welke kengetallen stuur je in de geitenhouderij?

14 oktober 2019

Om een melkgeitenbedrijf te sturen is goede management informatie van belang. Alfa presenteert al deze informatie in het Bedrijfs Analyse Systeem oftwel het BAS-rapport. Lees meer.

Rivierenlanden: subsidie waterbesparendemaatregelen agrariër

Rivierenlanden: subsidie waterbesparendemaatregelen agrariër

25 juni 2020

Het Waterschap Rivierenlanden heeft een subsidie opengesteld voor innovatieve waterbesparende maatregelen voor agrariërs. De stimuleringsregeling sluit eind 2021 of eerder als het budget is uitgeput. De subsidie stimuleert agrariërs om te investeren in vernieuwende waterbesparende technieken om het bedrijf toekomstbestendiger te maken. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen om te beregenen, bijvoorbeeld een druppelirrigatiesysteem of sensorgestuurde beregening.