Banner

Rivierenlanden: subsidie waterbesparendemaatregelen agrariër

25 juni 2020 | Door:  Annemieke Tromp

Het Waterschap Rivierenlanden heeft een subsidie opengesteld voor innovatieve waterbesparende maatregelen voor agrariërs. De stimuleringsregeling sluit eind 2021 of eerder als het budget is uitgeput. De subsidie stimuleert agrariërs om te investeren in vernieuwende waterbesparende technieken om het bedrijf toekomstbestendiger te maken. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen om te beregenen, bijvoorbeeld een druppelirrigatiesysteem of sensorgestuurde beregening. 

Investeringslijst

Waterschap Rivierenlanden heeft een lijst opgesteld met investeringen die voor deze subsidie in aanmerking komen:

Er mogen meerdere investeringen meegenomen worden in de aanvraag. Uitgesloten zijn investeringen in onderwaterdrainage en het verhogen van organisch stofgehalte.

Aanvragen

Afhankelijk van de maatregel is 25% tot 40% van de investering subsidiabel of een vast bedrag per investering. Het maximale subsidiebedrag per bedrijf is € 35.000. De subsidie wordt verstrekt op basis van binnenkomst. Het gebied is opgedeeld in een twee delen: Noord (het gedeelte boven de Waal) en Zuid (het gebied onder de Waal). Het budget voor Rivierengebied Zuid is € 820.000 en voor Noord € 650.000.

De investering dient binnen één jaar nadat de subsidie is verleend uitgevoerd en afgerond te zijn. Deelaanvragen zijn mogelijk. Wanneer de investering in gebruik is genomen dient er minimaal twee keer kennis en ervaring uitgewisseld te worden met het waterschap en andere ondernemers.

Vraag het Alfa!

Heb je vragen over deze subsidies of heb je hulp nodig bij de aanvraag hiervan? Neem dan contact op met ons.

Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

088 2532021 | atromp@alfa.nl


Meer over Annemieke