Banner

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en lössgrond

22 januari 2021 | Door:  Annemieke Tromp

Vanaf 2021 heeft de overheid een nieuwe regel ingesteld voor het telen van maïs op zand- en lössgrond.

Teelt van mäis is alleen nog toegestaan als het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is aangemeld. Op de percelen die zijn gemeld mag vervolgens vanaf 15 maart drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden aangewend.

Aanvullende informatie hierover vind je hier

Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

088 2532021 | atromp@alfa.nl


Meer over Annemieke