Banner

2023 een jaar met grote uitdagingen voor de vleeskalverhouderij

9 januari 2023 | Door:  Eric Beindorff

Met opbrengstprijzen van boven de 6 euro voor blankvlees en rond de 5 euro voor rosé en grote slachtvolumes is 2022 prima afgesloten.

Marktontwikkelingen

Ook voor de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn de vooruitzichten positief. De ronde duur is teruggelopen naar 24 weken zodat in de komende maanden vraag en aanbod goed met elkaar in evenwicht zijn.

De belangrijkste vraag voor 2023 is hoe de consument zich zal gedragen als ze door stijgende prijzen voor o.a. energie en boodschappen minder te besteden heeft voor luxe producten zoals kalfsvlees en horeca bezoek.

Sectorontwikkelingen

Voor de sector liggen op het gebied van dierwelzijn en milieu grote uitdagingen. Vermindering van antibiotica gebruik en duur van lange afstand transporten zijn maatschappelijk gevoelige onderwerpen. En reductie van uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof is een zeer actueel punt. Hier zullen naar verwachting in 2023 concrete stappen in moeten worden gezet. De beëindigingsregelingen van de overheid zullen daar een bijdrage aan leveren maar ook de vleeskalverbedrijven die doorgaan, zullen naar  verwachting de komende jaren hun uitstoot moeten reduceren.

Bedrijfsontwikkelingen

Alle vleeskalverhouders zijn in 2022 geconfronteerd met sterk gestegen kosten voor energie, mestafzet en hogere rente percentages. Naar verwachting zullen de energiekosten op een hoger niveau blijven maar zullen de mestafzetkosten en rente nog verder stijgen. Vleeskalverhouders die hun kalveren op contract houden en al hun mest moeten afzetten, kunnen door de sterk gestegen kosten liquiditeitsproblemen krijgen. Vooral wanneer er niet is geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen. Gelukkig worden begin 2023 de voergeldovereenkomsten tegen hogere vergoedingen afgesloten. 

Aandachtspunt

Ga je een nieuwe voergeldovereenkomst afsluiten? Informeer dan tijdig of de hogere voervergoeding passend is bij de stijgende kosten op jouw bedrijf. Het BAS rapport vleeskalveren geeft hier goed inzicht in. Kijk samen met je  bedrijfsadviseur van Alfa naar de actuele voergeldvergoedingen met bijbehorende voorwaarden zoals leegstandsduur en leegstandsvergoedingen.

Eric Beindorff

Eric Beindorff

Klantbeheerder

088 2531754 | ebeindorff@alfa.nl


Meer over Eric