Daniëlle Geboers

Daniëlle Geboers

Stafmedewerker Bedrijfskunde

Ik houd mij dagelijks bezig met financiële vraagstukken die bij onze agrariërs leven. In de BAS rapportage combineren wij financiële en technische cijfers en kijken wij naar de continuïteit van het bedrijf middels de begrotingsmodule. Wat is je ambitie, lig je op schema en is bijsturen tussentijds noodzakelijk?

Ik haal veel energie uit data-analyses, data visualisatie en productontwikkeling. Daarbij is het doel om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

Op dit moment woon ik nog samen met mijn partner in Oss. Eind van dit jaar ga ik terug naar mijn roots in Tilburg, waar wij een nieuwbouwwoning hebben gekocht. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig met bootcamp en obstacle runs en besteed ik veel tijd aan mijn vrienden en familie.


Recente artikelen van Daniëlle

BAS Melkvee Plus

BAS Melkvee Plus

6 maart 2019

Wat is de toegevoegde waarde van BAS Melkvee Plus voor jou als melkveehouder? De BAS melkvee Plus rapportage geeft naast de inzichten op bedrijfsniveau goed inzicht in de drie processen op het melkveebedrijf. Namelijk het produceren van melk, opfokken van jongvee en het telen van ruwvoer.

Heldere strategie cruciaal in kostprijsmanagement melkveehouderij

Heldere strategie cruciaal in kostprijsmanagement melkveehouderij

20 mei 2019

Produceren in een veranderlijke wereld met schommelingen in de melkprijs vraagt veel van ondernemers. Om inzicht te hebben in de kritieke grenzen en om goed te kunnen inspelen op de schommelingen van de melkprijs, is de kritieke melkopbrengstprijs (KMO) een goede indicator. De kritieke melkopbrengstprijs is de melkopbrengst die je minimaal nodig hebt om aan alle verplichtingen te voldoen. Hierbij is er regulier afgelost bij de bank, alle rekeningen betaald, de vervangingsinvesteringen gedaan en zijn de privé onttrekkingen meegenomen.