Banner

Recreatie

Met Alfa haalt u veel kennis van de recreatiesector in huis. Niet voor niets zijn we exclusief partner van brancheorganisatie RECRON. Bij Alfa vindt u adviseurs die dichtbij uw camping of bungalowpark staan. Eén voor één zijn het specialisten met een actuele kennis van recreatiezaken, ook als het gaat om complexe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft elke Alfa-vestiging uiteenlopende expertise in huis. Daarmee krijgt u een betrouwbaar antwoord op al uw vragen, van accountancy tot de optimalisering van uw recreatiebedrijf of de invulling van uw personele planning.

‚ÄčBenchmark en bedrijfsvergelijking

Als partner in business van RECRON delen we onze kennis graag met de 1900 aangesloten leden. Bijvoorbeeld over fiscale aangelegenheden, waarvoor we regelmatig gelijk optrekken. Door onze landelijke spreiding is er altijd een Alfa-vestiging bij u in de buurt. Bekend is vooral de benchmark die Alfa samen met RECRON heeft ontwikkeld. Aan de hand van gegevens van RECRON-leden en Alfa-klanten ziet u hoe uw kosten, omzet en andere financiële gegevens zich verhouden tot collegabedrijven. Die uitkomsten leveren u stof tot nadenken op. Richt u zich op het juiste segment? Zijn de campingplekken rendabel genoeg? Of is een herstructurering van de plekken gewenst? En is uw formule futureproof? Een ondernemer die actief benchmarkt, komt professioneler over als hij bij de bank voor een financiering komt.

Waar de benchmark gemiddelde gegevens oplevert, gaat de bedrijfsvergelijking op groepsniveau nóg een stap verder. U ziet hoe vergelijkbare bedrijven individueel presteren op de aspecten die voor u van belang zijn. Ook daarmee kunt u het verdienmodel van uw eigen bedrijf optimaliseren en van elkaar leren.

Alfa Management Paneel

Voor elke ondernemer is het essentieel zicht te hebben op de actuele financiële positie. Maar juist in de recreatiesector is sturen op de cijfers niet altijd eenvoudig. Weersomstandigheden bijvoorbeeld spelen een grote rol. En boekingen vertalen zich pas na weken of zelfs maanden in 'echte' inkomsten. Daardoor kan uw liquiditeitspositie in de knel komen. Met het Alfa Management Paneel krijgt u grip op de cijfers. Zo kunt u kosten beter in de hand houden. En eerder trends in omzet en kosten ontdekken in vergelijking met vorige seizoenen.

Btw-scan

Laat u niet onnodig geld liggen waar u eigenlijk recht op heeft? Die kans is reëel. Zeker in de recreatiesector: verschillende producten en diensten hebben verschillende btw-tarieven. Daarom heeft Alfa de btw-scan ontwikkeld.

Financiële administratie en dienstverlening

In de recreatiesector zijn de vraagstukken vaak complex. Diverse overheden, ondernemers en uitvoerende instanties spelen een rol in de branche. Alfa staat hierin ook voor u klaar. Naast ondersteuning in de boekhouding, het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en loonadministraties kunt u voor elke vraag een beroep op onze expertise doen.

Te denken valt onder andere aan:
• herstructurering van de bedrijfsstructuur 
• ondersteuning bij subsidiemogelijkheden 
• het opzetten van een investeringsplan 
• fiscale begeleiding van de aan- of verkoop van een recreatiebedrijf 
• analyse van uw bedrijfsresultaat 
• waarderingsvraagstukken
• bestemmingsplanwijzigingen
• natuur- en geluidswetgeving
• vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu