Banner

Accountant voor de recreatie branche

Met Alfa  haal je veel kennis van de recreatiesector in huis. Niet voor niets zijn we exclusief partner van brancheorganisatie HISWA-RECRON. Bij Alfa vind je adviseurs die dichtbij je camping of bungalowpark staan. Eén voor één zijn het specialisten met een actuele kennis van recreatiezaken, ook als het gaat om complexe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft elke Alfa-vestiging uiteenlopende expertise in huis. Daarmee krijg je een betrouwbaar antwoord op al je vragen, van accountancy tot de optimalisering van je recreatiebedrijf of de invulling van je personele planning.

​Benchmark en bedrijfsvergelijking

Als partner in business van HISWA-RECRON delen we onze kennis graag met de 1900 aangesloten leden. Bijvoorbeeld over fiscale aangelegenheden, waarvoor we regelmatig gelijk optrekken. Door onze landelijke spreiding is er altijd een Alfa-vestiging bij jou in de buurt. Bekend is vooral de benchmark die Alfa samen met HISWA-RECRON heeft ontwikkeld. Aan de hand van gegevens van HISWA-RECRON-leden en Alfa-klanten zie  je hoe jouw kosten, omzet en andere financiële gegevens zich verhouden tot collegabedrijven. Die uitkomsten leveren je stof tot nadenken op.  Richt je je op het juiste segment? Zijn de campingplekken rendabel genoeg? Of is een herstructurering van de plekken gewenst? En is jouw formule futureproof? Een ondernemer die actief benchmarkt, komt professioneler over als hij bij de bank voor een financiering komt.

Waar de benchmark gemiddelde gegevens oplevert, gaat de bedrijfsvergelijking op groepsniveau nóg een stap verder. Je ziet hoe vergelijkbare bedrijven individueel presteren op de aspecten die voor jou van belang zijn. Ook daarmee kun je het verdienmodel van je eigen bedrijf optimaliseren en van elkaar leren.

Alfa Management Paneel

Voor elke ondernemer is het essentieel om zicht te hebben op de actuele financiële positie. Maar juist in de recreatiesector is sturen op de cijfers niet altijd eenvoudig. Weersomstandigheden bijvoorbeeld spelen een grote rol. En boekingen vertalen zich pas na weken of zelfs maanden in 'echte' inkomsten. Daardoor kan je liquiditeitspositie in de knel komen. Met het Alfa Management Paneel krijg je grip op de cijfers. Zo kun je kosten beter in de hand houden. En eerder trends in omzet en kosten ontdekken in vergelijking met vorige seizoenen.

Btw-scan

Laat je niet onnodig geld liggen waar je eigenlijk recht op hebt? Die kans is reëel. Zeker in de recreatiesector: verschillende producten en diensten hebben verschillende btw-tarieven. Daarom heeft Alfa de btw-scan ontwikkeld.

Financiële administratie en dienstverlening

In de recreatiesector zijn de vraagstukken vaak complex. Diverse overheden, ondernemers en uitvoerende instanties spelen een rol in de branche. Alfa staat hierin ook voor jou klaar. Naast ondersteuning in de boekhouding, het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en loonadministraties kun je voor elke vraag een beroep op onze expertise doen.

Te denken valt onder andere aan:
• herstructurering van de bedrijfsstructuur 
• ondersteuning bij subsidiemogelijkheden 
• het opzetten van een investeringsplan 
• fiscale begeleiding van de aan- of verkoop van een recreatiebedrijf 
• analyse van je bedrijfsresultaat 
• waarderingsvraagstukken
• bestemmingsplanwijzigingen
• natuur- en geluidswetgeving
• vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu

Lees de laatste actualiteiten over de recreatiesector