Banner

Vraag maar Raak: “Hoe kan ik als ondernemer mijn meewerkende fiscale partner op een slimme manier belonen?”

23 augustus 2023 | Door:  Frank Kerkhof

‘’Ik (Ronald van Voorthuizen) heb een (eigen) slagerij. Deze slagerij exploiteer ik vanuit mijn éénmanszaak. Zelf ben ik zes dagen per week aan het werk in de winkel. Mijn vrouw Elise is niet elders in loondienst, maar doet voor mij bijvoorbeeld op de vrijdag de administratie en op maandag en donderdag in de avonduren de schoonmaakwerkzaamheden in de slagerij.

Graag hoor ik hoe ik als ondernemer mijn (fiscale) partner Elise op een fiscaal slimme manier kan belonen voor haar werkzaamheden”.

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten.

Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over de beloning voor de meewerkende partner van de ondernemer.

Beste Ronald,

Wat leuk dat jij mij vraagt hoe jij jouw meewerkende fiscale partner op een slimme manier kan belonen. Ik benoem allereerst op hoofdlijnen de verschillende mogelijkheden van belonen met daarbij de fiscale gevolgen van deze vorm van beloning. Daarbij benoem ik voor jou als ondernemer en jouw meewerkende fiscale partner de gevolgen.

Mogelijkheden

Als ondernemer geniet jij winst uit onderneming, maar jouw partner geniet geen winst uit onderneming. De partner ontvangt ook geen salaris voor haar werkzaamheden, want er is geen sprake van loondienstverband. Voor het in de onderneming meewerken van jouw partner kun jij zelf de meewerkaftrek toepassen of jouw partner een reële arbeidsvergoeding toekennen. Onderstaand benoem ik de fiscale gevolgen van deze mogelijke vormen van beloning vanuit de eenmanszaak.

  1. Meewerkaftrek

Als jouw partner ten minste 525 uur op jaarbasis meewerkt in jouw onderneming, heb jij (als ondernemer) recht op een forfaitaire aftrek bij de berekening van de winst uit onderneming. Dit is de winst voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. Voor het toepassen van deze aftrek is het vereist dat jij als ondernemer aan het urencriterium voldoet. Meewerkaftrek kan alleen van toepassing zijn als de partner zonder enige vergoeding werkt. De meewerkaftrek betreft een ‘fictieve’ aftrekpost op de winst en wordt niet bij de partner belast. Deze wijze van beloning heeft daarmee geen impact op de benutting en eventuele verhoging van de heffingskortingen van de meewerkende partner.

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal meegewerkte uren op jaarbasis. De meewerkaftrek bedraagt:

De eenvoud voor de toepassing van de meewerkaftrek is een groot voordeel. Een groot nadelig effect kan zijn dat de meewerkende partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) mist bij een inwonend kind dat op 1 januari van het belastingjaar jonger is dan 12 jaar.

Om de heffingskortingen van de meewerkende partner optimaal te kunnen benutten kan het afzien van de meewerkaftrek en het toekennen van een reële arbeidsvergoeding een fiscaal optimaal alternatief zijn.

  1. Arbeidsbeloning meewerkende partner

De arbeidsbeloning die wordt toegekend moet zakelijk gerechtvaardigd zijn. Voor een aftrekbare arbeidsbeloning is vereist dat de werkzaamheden van de partner meer omvatten dan de tussen echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp, zoals het aannemen van de telefoon thuis, huishoudelijke werkzaamheden en geringe representatieve taken. Vereist zijn werkzaamheden die specifiek voor de onderneming in kwestie worden verricht. De door jouw partner uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan deze criteria.

De arbeidsvergoeding is aftrekbaar van het bedrijfsresultaat van de ondernemer en bij de partner (als resultaat uit overige werkzaamheden) in box 1 belast. De hoogte van de vergoeding moet daarvoor op jaarbasis tenminste € 5.000 bedragen. Een lagere arbeidsvergoeding is bij de ondernemer niet aftrekbaar en bij de partner niet belast.

Als ondernemer kan je aan je partner met wie hij niet is gehuwd en geen fiscaal partner is minder dan € 5.000 zakelijke beloning uitbetalen en ten laste van zijn winst brengen. Deze beloning is dan uiteraard belast bij de  partner. Aangezien de arbeidsbeloning boven de
€ 5.000 bij de fiscaal partner in box 1 is belast heeft deze wijze van beloning (in tegenstelling tot de meewerkaftrek) wel impact op de toepassing van de heffingskortingen bij de meewerkende partner.

Rekenvoorbeeld arbeidsbeloning € 10.000

Als ondernemer is de arbeidsbeloning van € 10.000 aftrekbaar van het bedrijfsresultaat. Ingeval de winst tegen het toptarief van 49,5% is belast bespaar jij over de toekenning van de arbeidsbeloning € 4.950 inkomstenbelasting.

De meewerkende partner krijgt door toekenning van deze arbeidsbeloning hogere heffingskortingen, omdat zij verder geen ander box 1 inkomen heeft. De algemene heffingskorting bedraagt hierdoor € 3.070, de arbeidskorting € 824 en de inkomensafhankelijke combinatiekorting € 510. Het totaal van deze heffingskortingen bedraagt daarmee € 4.404. De partner betaalt over de arbeidsbeloning circa 37% inkomstenbelasting in box 1. Per saldo is deze inkomstenbelasting niets verschuldigd, omdat de heffingskortingen meer bedragen dan de verschuldigde belastingen. De partner is over de arbeidsbeloning wel bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd aan de Belastingdienst van circa € 550. Per saldo bedraagt het belastingvoordeel daarmee
(€ 4.950- € 550) = € 4.400.

Conclusie

Aangezien de meewerkende partner geen overige box 1 inkomsten geniet heeft de toekenning van een reële arbeidsbeloning de voorkeur. Deze arbeidsbeloning kan immers tegen het toptarief worden afgetrokken als bedrijfskosten en jouw partner is hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd door fiscale optimalisatie van haar heffingskortingen.

Tip 1: wij adviseren altijd door te (laten) rekenen of de meewerkaftrek of reële arbeidsbeloning fiscaal optimaler is. Je mag jaarlijks wisselen tussen deze opties van beloning.

Tip 2: wij adviseren de arbeidsbeloning altijd schriftelijk vast te leggen en per bank uit te betalen, zodat richting de Belastingdienst en overige derden de soort werkzaamheden, de wijze van vergoeding en feitelijk betaling schriftelijk vastligt.

Verwerking arbeidsbeloning

De arbeidsbeloning vergoeding moet daadwerkelijk worden uitbetaald of worden verrekend. Voor een aftrekbare arbeidsbeloning is een schriftelijke overeenkomst aan te raden (vanwege de bewijslast), maar niet strikt noodzakelijk. In een dergelijke overeenkomst kan worden vastgelegd welke werkzaamheden worden uitgevoerd en tegen welk uurtarief deze werkzaamheden worden verricht. Het is niet bezwaarlijk om de volledige beloning voor een jaar in de maand december van dat jaar uit te betalen.

Wij adviseren jou graag over de wijze waarop jij jouw meewerkende partner fiscaal optimaal kunt belonen. Volledigheidshalve melden wij dat je ook jouw meewerkende partner vanuit een BV-structuur kunt belonen. Wij kunnen jou uiteraard ook begeleiden bij het doorrekenen van de voordelen en het opstellen van de overeenkomst waarin de arbeidsbeloning schriftelijk wordt vastgelegd.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je van Alfa aanvullend advies over de fiscaal optimale manier van belonen van de meewerkende partner? Neem dan contact met ons op.

Frank Kerkhof

Frank Kerkhof

Directielid en fiscalist

088 2531024 | fkerkhof@alfa.nl


Meer over Frank