Banner

Zijn het onderhanden projecten of is het onderhanden werk?

11 maart 2020 | Door:  Jasper van der Wel

Onderhanden werken of onderhanden projecten: wat is het verschil? Moet ik winst nemen voordat ik mijn werkzaamheden heb afgerond? Wat valt überhaupt onder onderhanden werken en onderhanden projecten? En wat is de locatie in de jaarrekening? In een meerluik besteden we aandacht aan de verschillende facetten van onderhanden projecten. In dit eerste deel gaan we op zoek naar de verschillen tussen onderhanden projecten en onderhanden werk.

Onderhanden werken

Een fabrikant produceert racefietsen. Per balansdatum zijn de fietsen nog niet gereed. Er is ook nog geen bestelling gedaan voor deze productie. De fabrikant creëert dus een voorraad. Deze fietsen vallen per balansdatum onder het ‘onderhanden werk’.

Bij onderhanden werken maak je de producten voor je eigen rekening en risico. De opbrengsten en bijbehorende resultaten worden pas meegenomen als de producten verkocht zijn. Omdat er sprake is van productie voor eigen rekening en risico, maken onderhanden werken deel uit van de voorraden op de balans. Daarom worden deze gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Indien het product niet (of minder) verkoopbaar is, kun je ook overwegen een voorziening te vormen wegens incourante voorraad.

Onderhanden projecten

Een andere fabrikant gaat pas racefietsen produceren nadat een opdracht is verkregen en getekend. De fabrikant werkt dus in opdracht van derden. Per balansdatum zijn de fietsen nog niet gereed. Deze fietsen vallen per balansdatum onder de ‘onderhanden projecten’.

Het kenmerkende verschil tussen onderhanden werken en onderhanden projecten is dat bij onderhanden projecten de producten wel in opdracht van een opdrachtgever worden gemaakt. Als gevolg hiervan kun je - afwijkend  aan onderhanden werken - wel tussentijds factureren en naarmate het project vordert winsten nemen. Ook meer- en minderwerk komen op de balans te staan.

Er kan sprake zijn van debet- en/of creditsaldi per onderhanden project. Het saldo van alle onderhanden projecten wordt in de balans gepresenteerd onder de vlottende activa (of kortlopende schulden).

De balanspost onderhanden projecten bestaat uit de volgende onderdelen:

=/= Waardering onderhanden projecten

Samengevat zijn de verschillen als volgt:

Vraag het Alfa

In volgende delen van dit meerluik gaan we nader in op de waarderingsgrondslag onderhanden projecten en de verwerking in de administratie. Heb je op basis van dit artikel vragen over de waardering of plaats van uitgevoerde werken of projecten? Neem dan gerust contact op met Alfa. Wij helpen je graag verder.

Jasper van der Wel

Jasper van der Wel

Senior assistent accountant

088 2532530 | jvdwel@alfa.nl


Meer over Jasper