Banner

Willekeurige afschrijvingen optimaal benutten als varkenshouder

9 juni 2020 | Door:  Henk Overbeek

Voor bijna elke varkenshouder een jaarlijks terugkerend thema bij de bespreking van de cijfers en de belastingaangifte(n). De willekeurige afschrijving:  Vaak ingezet om belastingdruk te minimaliseren om daarmee de beschikbare liquiditeitsruimte op de korte termijn te verbeteren. Extra ruimte voor extra aflossingen of investeringen creëren. Zeker gezien de resultaten in 2019 zal hier goed naar gekeken moeten worden.

Wat als….

Heb je de afgelopen jaren al veel extra afgeschreven op je willekeurig afschrijfbare bedrijfsmiddelen?  Dan is het verstandig om in beeld te hebben wat het effect is op de belastingdruk als de fiscale afschrijvingen de komende jaren verminderen. Uiteraard bestaat er een sterke samenhang met de behaalde en verwachte saldo’s, maar “regeren is vooruitzien”.

Nog voldoende afschrijvingspotentieel

Is er nog voldoende potentieel, dan geldt nog steeds de afweging of je mogelijk extra afschrijvingen inzet om de belastingdruk te verminderen of dat je eventueel nog betaalde belasting van de voorgaande drie jaren terughaalt. Allemaal met als doel om de geldstroom voor je bedrijf op korte termijn te vergroten. En als dit niet (meer) van toepassing is dan geldt uiteraard dat het van belang is om jouw potentieel aan willekeurige afschrijving in de toekomst zo optimaal mogelijk in te zetten.  

Afschrijvingspotentieel “raakt op”

Indien duidelijk wordt dat de fiscale afschrijvingen de komende jaren sterk gaan dalen, wat met resultaten als in 2019 snel kan gaan, dan kan dit bij goede bedrijfsresultaten betekenen dat de belastingdruk meer dan gemiddeld toeneemt. De beschikbare liquiditeitsruimte komt daarmee onder druk.  Nu al extra reserveren is verstandig, maar het is ook van belang om na te gaan of er voor jou andere opties zijn.  Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn om (noodzakelijke) investeringen naar voren te halen. Of wellicht is een andere fiscale structuur van je onderneming voor jou een goede mogelijkheid om de belastingdruk te verminderen en stuurbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het (geheel of gedeeltelijk) inbrengen van je onderneming in een besloten vennootschap. Ervaring leert ons dat er niet één standaard oplossing is.  Het hangt vaak toch sterk samen met de fase waarin jij en je onderneming zich bevinden.

Meer weten?

Wil je meer weten over welke mogelijkheden er zijn voor jou en jouw onderneming? Neem dan contact op met je adviseur van Alfa van één van de 34 kantoren. Doordacht inzetten van je afschrijvingen bespaart belasting!

Wil je meer weten over onze adviesdiensten in de varkenshouderij? Kijk dan op  https://www.alfa.nl/branches/varkenshouderij