Banner

Wat betekent een stijgende rente voor de waarde of de prijs van je bedrijf?

30 mei 2023 | Door:  Dion Tops

De tienjaarsrente op Nederlandse staatsleningen steeg van bijna nul procent aan het begin van 2022 naar bijna drie procent in maart van dit jaar. Ook de hypotheekrentes gingen mee. Waar je begin 2022 de hypotheekrente twintig jaar kon vastzetten voor minder dan twee procent, is dat inmiddels meer dan vier procent. Maar wat is de invloed van de rentestand op de waarde of de prijs van je bedrijf? In dit artikel vertellen je daar meer over.

Grofweg kun je stellen dat de rentestand op twee manieren invloed heeft op de waarde of de prijs van een bedrijf.

1. De invloed van de renteontwikkeling op de waardering van een bedrijf

De waarde van een bedrijf is, heel simpel: de contant gemaakte geldstromen die aandeelhouders of vennoten in de toekomst kunnen verwachten. Immers, wat je bereid bent te betalen voor een aandeel in een bedrijf hangt met name af van wat je verwacht ervoor terug te krijgen, in financiële zin.

De verwachte geldstromen worden contant gemaakt tegen een rendementseis. In de basis bestaat de rendementseis uit twee componenten:

Met andere woorden, de rendementseis van een bedrijf wordt in de kern bepaald door de rente op een risicovrije investering (zoals die van een Nederlandse staatsobligatie). Omdat een bedrijf niet risicovrij is komt daar een aanvullende risico-opslag bij. Hoe hoger de rendementseis, des te lager de waarde van het bedrijf.

Wanneer de activiteiten van een bedrijf niet veranderen, maar wel de rente op de markt, dan werkt dit ook door in de rendementseis. En daarmee uiteindelijk in de waarde van een bedrijf. Hoe hoger de rente op de markt, des te lager de waarde van het bedrijf.

Als aanvulling geldt dat de rente meestal een weerspiegeling is van de macro-economische omstandigheden. Stijgende rentes zijn eigenlijk een reflectie van een verwachte verslechtering van de economie op grote schaal. Dit geldt dus ook voor een gemiddeld bedrijf en zijn klanten en leveranciers, zou je kunnen zeggen.

Overigens is de werkelijkheid vaak wel complexer. De waardering van een bedrijf wordt uiteindelijk niet alleen door de rente bepaald, maar door veel verschillende factoren.

2. De invloed van de renteontwikkeling op de financiering

Ook via financiering kan de renteontwikkeling effect hebben op de waarde of de prijs van een bedrijf. De overname van een bedrijf gaat in veel gevallen gepaard met een geldlening vanuit de bank of vanuit de verkoper. Een koper heeft niet altijd de mogelijkheid om de gehele koopsom direct te betalen met eigen middelen. Er is dan dus financiering nodig van een andere partij.

Als de rente stijgt wordt ook het lenen van geld voor een overname van een bedrijf duurder. Hoe hoger de rente, des de hoger het totale kostenplaatje voor de overname van een bedrijf. Meestal wegen kopers de financieringsmogelijkheden mee in de prijsonderhandelingen. Een hogere rente kan voor een koper aanleiding zijn om minder te willen betalen voor de overname van een bedrijf dan bij een lage rente. De rentestand werkt daarmee indirect door in de totstandkoming van een prijs voor de overname van een bedrijf, via de financiering.

Vraag het Alfa Consultants

Heb je vragen of hulp nodig bij overdracht en/of de waardering van je onderneming? Neem dan contact op met de deskundigen van Alfa Consultants. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 2533300 of stuur een e-mail naar consultants@alfa.nl. Je kunt ook hier klikken voor meer informatie.

Wil jij je bedrijf verkopen? Denk aan deze 10 stappen!

Bekijk ons whitepaper met 10 stappen om je bedrijf verkoopklaar te maken!