Banner

Wat betekenen de nieuwe bijtellingsregels voor jou?

8 mei 2018 | Door:  Iris Rooyakkers

Betaal jij bijtelling over een auto van de zaak uit 2013, begin 2014 of van vóór 1 juli 2012? Dan kan de hoogte van jouw bijtelling op korte termijn sterk toenemen, doordat de bijtellingsregels voor ter beschikking gestelde auto’s drastisch zijn gewijzigd. Door de wijziging in de bijtelling kunnen de kosten voor het rijden van een auto van de zaak veel hoger uitvallen. Om niet voor ongunstige verrassingen komen te staan, is het belangrijk om op korte termijn in kaart te brengen wat jouw situatie is en wat er zal veranderen.

Wijziging bijtellingsregels

Als een auto op de zaak staat of op naam van je B.V., terwijl deze auto  ook voor privégebruik tot je beschikking staat, moet je over de waarde van de auto een bijtelling bij het inkomen toepassen. Over deze bijtelling betaal je inkomstenbelasting/loonbelasting. In het verleden was het algemene bijtellingspercentage 25% van de cataloguswaarde, maar was het in veel gevallen mogelijk om een veel lagere bijtelling toe te passen, bijvoorbeeld 0% voor elektrische of hybride auto’s of 14% met een lage uitstoot CO₂.

Per 1 januari 2017 zijn deze bijtellingspercentages op de schop gegaan. Sindsdien geldt alleen nog een verlaagde bijtelling van 4% indien een auto volledig elektrisch is. Is je auto niet volledig elektrisch, dan moet je uitgaan van een algemeen bijtellingspercentage van 22% van de cataloguswaarde, met uitzondering van auto’s die ouder zijn dan 15 jaar (hiervoor is de bijtelling 35% van de werkelijke waarde). De komende jaren zullen de bijtellingsregels nog meer worden aangepast.

In onderstaande tabel krijg je een overzicht van de bijtellingspercentages in verschillende jaren.

 

2015

2016

2017-2018

2019-2020

2021 (verwachting)

Regulier

25%

25%

22% (25%*)

22% (25%*)

22% (25%*)

Volledig elektrische auto’s

0%

4%

4% (7%*)

4% (7%*) tot maximaal € 50.000

22% (25%*)

Hybride auto’s

0%

15%

22% (25%*)

22% (25%*)

22% (25%*)

Overige auto’s met lagere uitstoot

14% of 20%

21%

22% (25%*)

22% (25%*)

22% (25%*)

Auto’s ouder dan 15 jaar

35%

35%

35%

35%

35%

* De percentages tussen haakjes gelden voor auto’s die vóór 1 januari 2017 hun eerste tenaamstelling hadden.

Vanaf het moment van de eerste tenaamstelling van de auto, blijft het dan geldende bijtellingspercentage 60 maanden gelden. Daarna moet de bijtelling ieder kalenderjaar opnieuw worden bepaald op basis van regels die op dat moment gelden. 

Overgangsregeling

Voor auto’s die vóór 1 januari 2017 te naam zijn gesteld, geldt een overgangsregeling. Ook voor deze auto’s wordt nog 60 maanden lang de bijtelling toegepast, zoals die was op het moment van de eerste tenaamstelling. Daarnaast kan voor auto’s die voor het eerst te naam zijn gesteld vóór 1 juli 2012 en die een bijtelling hadden van 14% of 20%, deze bijtelling blijven worden toegepast tot 31 december 2018. Dit geldt alleen als je de eerste berijder of eerste eigenaar van de auto bent.

Wat betekent dit voor jou?

Dit jaar en begin volgend jaar zullen veel 60-maandentermijnen aflopen. Dat is voor jou het geval als de auto in 2013 of begin 2014 voor het eerst op naam is gesteld. Hetzelfde geldt als jij een auto tot je beschikking hebt die vóór 1 juli 2012 te naam is gesteld en die voldoet aan de voorwaarden voor de overgangsregeling tot 31 december 2018. Na het aflopen van deze termijn moet je ieder kalenderjaar bepalen welke bijtelling op dat moment van toepassing is. Zoals je ziet in bovenstaande tabel, zijn de huidige bijtellingspercentages in vrijwel alle gevallen ongunstiger dan de oude bijtellingspercentages. In het meest ongunstige geval is het mogelijk dat jouw bijtelling ineens verandert van 0% naar 25%. Dit wil je graag tijdig in beeld hebben, om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Voorbeeld 1

Je hebt een hybride auto voor privégebruik ter beschikking sinds april 2012. Het was op dat moment een nieuwe auto, die tevens in april 2012 te naam was gesteld. De cataloguswaarde van de auto is € 50.000 en het bijtellingspercentage was op 30 juni 2012 14%.

Tot 31 december 2018 blijft het bijtellingspercentage 14%, wat neerkomt op € 7.000 per jaar. Vanaf 1 januari 2019 zal de bijtelling echter 25% zijn, wat neerkomt op € 12.500. Doordat de bijtelling € 5.500 per jaar hoger wordt, moet € 2.247 meer belasting worden betaald (uitgaande van een tarief van 40,85%)

Voorbeeld 2

Je hebt een B.V. die je vanaf mei 2013 een Tesla ter beschikking stelt, ook voor privégebruik. Het was op dat moment een nieuwe auto, die tevens in mei 2013 te naam is gesteld. De cataloguswaarde van de auto is € 100.000 en het bijtellingspercentage was bij tenaamstelling 0%. Dit percentage blijft tot en met mei 2018 gehandhaafd.

In deze situatie zal je de komende jaren de volgende bijtellingen moeten toepassen:

Jaar

Bijtellingspercentage

Bijtelling

Belastingheffing (uitgaande van tarief 40,85%)

2018 – vóór afloop 60-maandentermijn

0%

€ 0

€ 0

2018 – na afloop 60-maandentermijn

7%

€ 7.000

€ 2.860

2019

7% tot € 50.000, daarboven 25%

€ 16.000

€ 6.536

2020

7% tot € 50.000, daarboven 25%

€ 16.000

€ 6.536

Wat te doen?

Als de overgangstermijn voor jouw ter beschikking gestelde auto op korte termijn afloopt, is het van belang om op tijd vast te stellen welke uitwerking de nieuwe bijtellingsregels in jouw specifieke geval hebben. Dit om te voorkomen dat je onverwacht belasting over een hoge bijtelling moet gaan betalen, terwijl je dit had kunnen voorkomen door bijvoorbeeld tijdig een andere leaseauto te gaan rijden. Op basis van de in kaart gebrachte situatie kun je vaststellen wat de voordeligste oplossing is.

Als je van plan bent om een nieuwe, duurdere, volledig elektrische auto te gaan rijden, kan het bijvoorbeeld voordelig zijn om daar dit jaar in plaats van volgend jaar voor te kiezen. Bij tenaamstelling in 2018  geldt namelijk een bijtellingspercentage voor nieuwe elektrische auto’s van 4%, terwijl dit lage percentage vanaf 2019 alleen van toepassing is tot een waarde van € 50.000.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met één van onze fiscaal en juridisch adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.
​Lees al het laatste fiscale en juridische nieuws.

 

Iris  Rooyakkers

Iris Rooyakkers

Belastingadviseur vaktechniek


Meer over Iris