Banner

Verruiming ouderschapsverlof per augustus 2022

29 juli 2022 | Door:  Patricia ter Haar

Dit artikel is op 24 december 2021 gepubliceerd en is op 29 juli 2022 geactualiseerd.

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, waarmee het voor werknemers makkelijker moet worden om arbeid en zorg te combineren.

Ouders konden voor die tijd ook al in totaal 26 weken (meestal onbetaald) ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders recht op een uitkering van het UWV over maximaal negen van deze 26 weken ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon).

De uitkering gaat gelden voor alle verzekeringsplichtige werknemers en Alfahulpen. Daarnaast geldt de regeling ook voor Directeur Grootaandeelhouders (dga).  
De regeling geldt niet voor de echtgenote van de dga  en/of meewerkende kinderen die niet sociaal verzekerd zijn, indien zij geen dga zijn. 

De uitkering gaat gelden voor alle werknemers, ongeacht of zij wel of niet sociaal verzekerd zijn. Daardoor geldt de regeling dus ook voor Directeur Grootaandeelhouders.

Doel en achtergrond van de regeling

Het moet voor werknemers gemakkelijker worden om te kiezen hoe ze werken en zorg willen combineren. Daarnaast wordt met deze regeling ook invulling gegeven aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Ouders konden al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof was echter in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken werden gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Daardoor kon niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: Slechts een derde van de ouders neemt daadwerkelijk ouderschapsverlof op.

Vanaf 2 augustus 2022 kan jouw werknemer over negen van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof een uitkering aanvragen bij het UWV. Opname van dit betaalde ouderschapsverlof moet dan wel binnen het eerste levensjaar van het kind vallen.
Dit betekent dat de uitkering ook nog aangevraagd kan worden voor kinderen die vóór 2 augustus 2022 zijn geboren maar nog geen één jaar oud zijn.

Bij adoptie of pleegzorg kan de uitkering worden aangevraagd tot een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar.

Voorwaarden ouderschapsverslof

Voorwaarde om over de eerste negen weken een uitkering van het UWV te krijgen, is dat deze weken ook daadwerkelijk in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Het verlof kan in één keer of in meerdere perioden worden opgenomen.
Verlof dat, om welke reden dan ook, niet in het eerste jaar wordt opgenomen kan (onbetaald) alsnog worden toegevoegd aan de overige 17 weken ouderschapsverlof.

Het restant van 17 weken (onbetaald) ouderschapsverlof kan nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken.

Op hoeveel verlof heeft jouw werknemer in totaal recht? 

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners.

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen (betaald) vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof aanvragen waarbij ze een uitkering via het UWV krijgen van 70% van het dagloon (met als maximum 70% van het maximumdagloon), op te nemen in de eerste zes maanden na de geboorte.

Tel daarbij op de nieuwe regeling ouderschapsverlof; dan krijgen partners in het eerste levensjaar van het kind dus recht op in totaal 15 weken (gedeeltelijk) betaald verlof en 17 weken (meestal) onbetaald ouderschapsverlof.

Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. In totaal hebben zij dus recht op minimaal 25 weken (gedeeltelijk) betaald verlof en 17 weken (meestal) onbetaald verlof.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia