Banner

Tips voor de automobilist

14 november 2019

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling, die op kenteken is gezet in 2015, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2020 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Tip!
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Na die 60 maanden kun je nog wel kijken of op basis van de huidige wetgeving een korting op de bijtelling van toepassing is. Op dit moment is er alleen een korting voor nul-emissie-auto’s. Vanaf 2019 is deze korting beperkt voor auto’s die duurder zijn dan € 50.000. In 2020 wordt de korting zelfs beperkt tot een waarde van € 45.000.

Koop elektrische auto vóór 2020

Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000, zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. Ook nu geldt de lage bijtelling voor een periode van 60 maanden, vanaf de datum van eerste toelating. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor de elektrische auto waarvan na datum eerste toelating de termijn van 60 maanden voorbij is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst toegelaten op de weg, dan geldt na afloop van de 60-maandentermijn als uitgangspunt zelfs een bijtelling van 25%. Van deze auto’s zal na deze periode de bijtelling dus fors stijgen.

Tip!
Overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen € 0,19/km. Indien je ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet je wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Tip!
Wordt de bijtelling voor jou in 2020 fors hoger, dan kun je overwegen de auto in 2020 nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling te voorkomen. In dat geval kun je een verklaring geen privé-gebruik aanvragen bij de Belastingdienst.

Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor jouw milieuvriendelijke auto - VAMIL elektrische auto 2019

Schaf je nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een aftrek in de inkomstenbelasting, die er toe leidt dat je over een lager bedrag belasting moet betalen. De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kun je eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.


Let op!
Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet je jouw investering binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij RVO.nl. Ben je te laat, dan kom je niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2020 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2019 pas aan het einde van dit jaar bekend worden gemaakt.

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2019 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.