Banner

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

5 april 2024 | Door:  Willem Sikkema

Op 3 april heeft het ministerie van LNV de details van de subsidie voor de vestigingssteun van jonge landbouwers (vestigingssteun) bekend gemaakt. Het subsidiebedrag van 80.000 euro is er voor jonge landbouwers die na 1 januari 2023 een bedrijfsovername hebben gedaan of een bedrijf zijn gestart.

Vanaf maandag 3 juni 2024 tot en met 2 augustus 2024 is de subsidie voor vestigingssteun geopend. Het totale beschikbare budget is 75 miljoen euro. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:

Bedrijfshoofd

Voor het bedrijfshoofd geldt dat deze een langdurige zeggenschap in het bedrijf heeft. Dat houdt in dat de jonge landbouwer beslissingen met een financieel belang van meer dan €25.000 kan blokkeren. Daarnaast moet er in een firma of maatschap met meer dan 50 procent deelgenomen worden. Datzelfde geldt voor de aandelen bij een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Er moet ook aan het urencriterium worden voldaan van 1.225 werkzame uren in het bedrijf.

Standaardverdiencapaciteit

Het is van belang dat de subsidie terechtkomt bij bedrijven met toekomstperspectief. Daarom is het nodig dat er een standaardverdiencapaciteit (SVC) is van minimaal €15.000. Deze wordt door RVO afgeleid uit de Gecombineerde Opgave van 2024. Via de website van RVO is een rekenmodule beschikbaar om de SVC te berekenen. Indicatoren daarvoor zijn o.a. de oppervlakte grond, gewassen en de hoeveelheid vee.

Bedrijfsplan

Er dient een bedrijfsplan meegestuurd te worden bij de subsidieaanvraag. In dit bedrijfsplan moeten de volgende zaken worden beschreven:

Duurzaamheidsdoelen

De duurzaamheidsdoelen, die moeten worden beschreven in het bedrijfsplan, kennen een overlap met de grondgebonden regelingen van het GLB. Wanneer je als bedrijf mee doet aan de eco-activiteiten van het GLB lever je al een bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelen. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of biologische landbouw draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelen.

Aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvraag compleet is ingediend bij RVO, dan wordt er binnen 13 weken een beslissing genomen.

Heb je vragen over de subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers of wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs in jouw regio. We helpen je graag verder.

Willem Sikkema

Willem Sikkema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532322 | wsikkema@alfa.nl


Meer over Willem