Banner

Subsidie ISDE windturbine en zonnepanelen

27 juli 2021 | Door:  Gerrit Pullen

De belangstelling voor subsidies voor kleine windturbines is groeiende. Dit zal te maken hebben met het feit dat steeds meer gemeenten in hun bestemmingsplannen ruimte bieden voor deze kleine windmolens. De overheid heeft vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023 een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) opengesteld, waarbij voor bedrijven subsidie beschikbaar is voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voornamelijk in het buitengebied waar agrarische ondernemers hun bedrijven gevestigd hebben worden er mogelijkheden geboden om deze windmolens/windturbines met een ashoogte van 15 tot maximaal 25 meter te plaatsen. Bij de gemeente is duidelijkheid te krijgen over of er een windmolen geplaatst mag worden op de gewenste locatie en wat de maximale ashoogte is. Er zijn inmiddels meerdere partijen op de markt die kleine windturbines aanbieden. Soms wordt door de partij een combinatie aangeboden van windturbine én zonnepanelen.

Om in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie moet je aan diverse eisen voldoen. Eerst de algemene voorwaarden en vervolgens apart voor windturbines en zonnepanelen de aanvullende voorwaarden.

Algemene voorwaarden ISDE

Specifieke voorwaarden ISDE bij aanschaf windturbine

  1. Minimaal rotoroppervlak van 50 m² en maximaal 500 m²
  2. Aansluiting op elektriciteitsnet door middel van aansluiting met maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting)
  3. Voorafgaand aan subsidieaanvraag moet de  aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend
  4. Bij het vaststellen van de subsidie is de omgevingsvergunning in bezit.
  5. Installatie door bouwinstallatiebedrijf dus niet zelf installeren

Specifieke voorwaarden ISDE bij aanschaf zonnepanelen

Hoogte ISDE subsidie

De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. De subsidie voor windturbine is maximaal € 66 per m² rotoroppervlak. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Nadat er een beslissing is binnengekomen op de aanvraag is er 12 maanden tijd om de investering te realiseren. Nadat de investering in gebruik is genomen dient er een vaststellingsaanvraag ingediend te worden. Binnen 13 weken na het indienen van de vaststellingsaanvraag volgt er een beslissing door RVO. De betaling volgt in de regel  een week na de beslissing.

Andere subsidiemogelijkheden

Wil je , om wat voor reden dan ook, geen gebruik maken van ISDE subsidie dan zijn er nog de volgende subsidies voor deze investeringen:

Graag willen we als Alfa Accountants en Adviseurs graag meedenken met je plannen voor  verduurzaming van je  bedrijfsvoering  en de subsidiemogelijkheden voor je  onderzoeken.  Er is altijd een kantoor dichtbij

Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533075 | gpullen@alfa.nl


Meer over Gerrit