Banner

Saldo is de helft van het verhaal

6 november 2018 | Door:  Jan Kappers

Vanuit onze dienstverlening als financieel adviseur krijgen wij regelmatig de vraag naar “nieuwe kengetallen” van melkveehouders en mensen uit ons netwerk. Saldo per kg fosfaat, per box, per koe, per hectare en per man uur. Het saldo per kg melk is niet meer voldoende!

Saldo

Natuurlijk is het goed om te kijken of nieuwe kengetallen toegevoegde waarde hebben, maar in de basis is het saldo binnen de melkveehouderij opbrengsten minus toegerekende kosten. Wij als Alfa  voegen daar dan nog de post eigen ruwvoer aan toe. Maar onafhankelijk van de wijze waarop het saldo wordt berekend, is het saldo enorm grillig in de tijd door melkprijs fluctuaties en afhankelijk van de bedrijfsopzet en de hoeveelheid melk per hectare. Dus samengevat als er eensgezindheid is over de saldo systematiek dan hebben melkprijzen, met jongvee of zonder jongvee en intensiteit invloed op het uiteindelijke saldo. Dit totaal bedrag wordt in de basis gedeeld door de hoeveelheid geproduceerde kilogrammen melk. Toevoegingen per kg melk, per kg fosfaat, per koe, per box, per hectare of per uur geeft hoogstwaarschijnlijk nog meer variatie en spreiding zonder dat het daarmee de werkelijke toegevoegde waarde (saldo) juist benoemd wordt.

Integrale beoordeling

Om een bedrijf financieel integraal te beoordelen op zijn prestaties, is het saldo niet het belangrijkste kengetal. Dan komen marge en kritieke melkprijs en reserveringscapaciteit uiteindelijk bovenaan te staan. In de praktijk blijkt niet dat alle melkveehouders met het hoogste saldo per koe ook de hoogste marge of laagste kritieke melkprijs hebben. De kritieke melkprijs is de melkprijs die nodig is om alle uitgaven (incl. regulier privé, aflossingen en vervangingsinvesteringen) op bedrijfsniveau te kunnen betalen. Het verschil tussen de werkelijke melkprijs en de kritieke melkprijs noemen wij de marge. De jaarlijkse marge kun je aanwenden voor investeringen of extra aflossingen waarbij je zelf bepaald hoe je dat inricht. De kritieke melkprijs is mede gebaseerd op de vaste afspraken met derden zoals de bank, leasemaatschappij en verpachter.

Concurrerende kostprijs

Als je je richt op de kritieke melkprijs in combinatie met de langere termijn melkprijs verwachting dan zal blijken of de berekende marge op je bedrijf voldoende is. Dat je indirect dan ook weer kijkt naar het saldo, is logisch maar het saldo is een tussentijds rapportcijfer. Het gaat om het totale financiële plaatje waarin Bas Melkvee Plus goed inzicht geeft. Splits daarbij de pacht, rente, aflossingen, privé uitgaven en vervangingsinvesteringen af ten opzichte van de procesuitgaven waardoor je meer focus krijgt op beïnvloedbare kosten. De melkprijs kun je beïnvloeden door premies te benutten waar dat mogelijk is en past binnen de bedrijfsvoering. 

Het saldo is een tussentijds rapportcijfer waar de marge en de kritieke melkprijs een totaal beoordeling geven.  Een concurrerende kostprijs en een hoge marge geven uiteindelijk uitzicht op de bedrijfscontinuïteit op lange termijn.

Wil je weten of jij een concurrerende kostprijs hebt? Neem contact op met een specialist van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees alle artikelen over agrarisch bedrijfsadvies of bekijk onze dienstverlening.

Jan Kappers

Jan Kappers

Sector manager melkveehouderij en bedrijfskundig adviseur

088 2533062 | jkappers@alfa.nl


Meer over Jan