Banner

Ook zoveel moeite met de verantwoording binnen de zorg?

10 februari 2020 | Door:  Jaap van Bergeijk

Ben je actief als zorginstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat voor het uitvoeren van de zorgverantwoording  en de jaarrekening opdrachten specifieke kennis noodzakelijk is . We hebben het over kennis op het gebied van verslaglegging. Je moet de productie (omzet) richting gemeenten kunnen verantwoorden. De jaarverantwoording richting overheidsinstantie CIBG. En tenslotte ook nog  de WNT-controle. Is het gek dat ondernemers in de zorg enorm opzien tegen de administratieve verplichtingen? Omdat je de enige niet bent, leggen wij je graag uit waar je als zorgaanbieder op moet letten.

Productieverantwoording Gemeenten

Heeft je organisatie te maken met de Wmo, Jeugdwet of WLZ, dan moet je veelal jaarlijks voor 1 maart de productieverantwoording (met controleverklaring van de accountant) afgeven bij de gemeenten waarmee je een contract hebt afgesloten. Die controleverklaring is nodig voor de vaststelling van de declaraties (zorgindicaties, geleverde uren zorg en tarieven). 

Jaarverantwoording CIBG

De zorgbranche kent specifieke wet- en regelgeving, die verschilt van andere branches. Je hebt te maken met andere eisen voor de inrichting van de jaarrekening. Ook de af te geven accountantsverklaring bij deze jaarrekening verschilt.

Welke instellingen hebben te maken met specifieke inrichtingseisen?

De inrichting van de jaarrekening binnen de zorg is geregeld in de verslaggevingsregels voor zorginstellingen (RJ655). Dit geldt zowel voor zorginstellingen die vallen onder de WTZI als onder de Jeugdwet. Daarbij maakt het niet uit of het om rechtspersonen of om natuurlijke personen gaat. De wetgeving spreekt hier over een ‘organisatorisch’ verband. Er is sprake van een organisatorisch verband als tenminste twee personen namens de instelling zorg verlenen. Alleen zzp’ers en onderaannemers zijn uitgesloten van de verplichting tot aanlevering van de jaarverantwoording richting het CIBG.

En welke accountantsverklaring lever je mee?

Voor zorginstellingen gelden andere (zwaardere) criteria voor de te verstrekken accountantsverklaringen bij de jaarrekening in vergelijking met andere branches. De jaarrekening is afhankelijk van de omvang van de zorginstelling. Is de zorginstelling een ‘micro-onderneming’ (zie hieronder), dan is een beperkte jaarrekening voorzien van een samenstellingsverklaring voldoende. In alle overige gevallen is een uitgebreide jaarrekening noodzakelijk, voorzien van (meestal) een beoordelingsverklaring of controleverklaring.

Houd dit onderscheid aan:

Micro-onderneming                              : Samenstellingsverklaring

Kleine onderneming                              : Beoordelingsverklaring

Middelgrote/grote onderneming             : Controleverklaring

N.b.: alleen micro-ondernemingen kunnen volstaan met een beperkte jaarrekening. Wil je weten of je instelling kan volstaan met een beperkte jaarrekening, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Wet normering topinkomens (WNT)

In een aantal situaties moet er een verantwoording worden gedaan op basis van de Wet normering topinkomens (WNT). Bij deze verantwoording moet ook een controleverklaring van de accountant worden verstrekt.

Waar gaat het fout?

Twee veel gemaakte fouten: de verkeerde verslaggevingseisen worden gehanteerd en er gaat geen juiste accountantsverklaring mee (verkeerde opdrachtaanvaarding). Het gevolg kan zijn dat het CIBG je trakteert op een boete van 10.000 euro.

Zo verlicht je je administratieve lasten

Deze maatregelen kunnen je administratieve lasten verlichten.

Vraag het aan de adviseurs zorg van Alfa

Laat je goed voorlichten en bewaak de termijnen die gemeenten en overheid stellen. En wil je écht gericht advies, neem dan vrijblijvend contact op met  Alfa-adviseur bij jou in de buurt. Ook kun je contact opnemen met onze adviseur zorg: Jaap van Bergeijk via email jvanbergeijk@alfa.nl of telefoon 088 2532788. We helpen je graag van je administratieve zorg af!

Jaap van Bergeijk

Jaap van Bergeijk

Senior klantbeheerder

088 2532788 | jvanbergeijk@alfa.nl


Meer over Jaap