Banner

Ongewenst effect bij uitvoering Loonkostenvoordeel (LKV) gerepareerd

24 oktober 2018 | Door:  Erik Bos

Deze zomer publiceerden wij over een ongewenst effect bij de uitvoering van het Loonkostenvoordeel (LKV). Door een specifieke formulering in de voorwaarden van deze subsidieregeling kon je als werkgever zomaar een financieel voordeel van maximaal € 18.000 over drie jaren mislopen. In een verzamelwet voor 2019 zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit effect repareren. Al vanaf oktober 2018 heb je hier baat bij.

Loonkostenvoordeel

Voor het in dienst nemen van mensen uit specifieke doelgroepen kun je als werkgever in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel. Deze tegemoetkoming –een nieuwe vorm van subsidie vanaf 2018– kan oplopen tot maximaal € 18.000 over een periode van drie jaar. Om welke medewerkers het gaat?

Het betreft onder andere om de volgende groepen:

Ongewenste situatie

Wil je als werkgever in aanmerking komen voor LKV dan moest de werknemer in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstverband voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moest een werknemer van 56 jaar of ouder in de kalendermaand voorafgaand aan zijn nieuwe dienstverband recht hebben gehad op een sociale uitkering als je gebruik wil maken van het LKV ouderen. Bij de premiekorting ouderen –de voorganger van het LKV ouderen– moest hij direct voorafgaand aan zijn dienstverband voldoen aan deze voorwaarden.

Het verschil tussen ‘direct voorafgaand aan het dienstverband’ en ‘in de kalendermaand voorafgaand aan het dienstverband’ werkte bijvoorbeeld zó uit: Een 56-plusser was tot en met 30 juni 2018 in loondienst.

Op 16 juli 2018 trad hij in dienst bij een andere werkgever. In de tussentijd genoot hij een WW-uitkering. Ondanks de leeftijd van de werknemer én het feit dat hij tot zijn indiensttreding uitkeringsgerechtigd was, verstrekte het UWV –de uitvoerder van het LKV– geen doelgroepverklaring die nodig is om het LKV effectief te maken.

Reden: in de kalendermaand voorafgaand aan de indiensttredingsdatum –in dit voorbeeld: juni 2018– voldeed hij niet aan de voorwaarden. In die maand was inderdaad (nog) geen sprake van een uitkering. Had precies dezelfde situatie zich in 2017 voorgedaan, dan was de werkgever gewoon in aanmerking gekomen voor premiekorting.

Reparatie per 2019

Omdat de overheid het onwenselijk vindt dat de situaties zoals hierboven beschreven, niet leiden tot een aanspraak op één van de loonkostenvoordelen, past men de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ per 1 januari 2019 aan.

De nieuwe omschrijving wordt voor alle loonkostenvoordelen ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Door de nieuwe formulering van deze voorwaarde zou de werkgever uit het voorbeeld in 2019 wél in aanmerking komen voor LKV ouderen.

Wat gebeurt in 2018?

Hoewel de aanpassing wettelijk gezien pas op 1 januari 2019 zal ingaan, vraagt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het UWV om daar al rekening mee te houden bij alle aanvragen voor een doelgroepverklaring die vanaf 1 oktober 2018 bij het uitvoeringsinstituut binnenkomen.

Wat betekent dit voor afwijzingen die vóór 1 oktober 2018 door het UWV zijn afgegeven op basis van de huidige formulering van de voorwaarden? Slechts in een beperkt aantal situaties is een herstelactie mogelijk.

Deze situaties hebben we voor je weergegeven in onderstaande tabel, die door het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid is gepubliceerd.

Aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV

Afhandeling door UWV

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die zijn afgewezen

LKV oudere werknemer of LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Géén herstelactie

LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Wél herstelactie, indien aan alle voorwaarden is voldaan

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die op en na 1 oktober worden afgehandeld

Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019

UWV anticipeert niet op de nieuwe wetgeving. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van ‘kalendermaand’

Aanvragen ontvangen op of na 1 oktober 2018

Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019

UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving

Dienstbetrekking gestart op of na 1-1-2019

Voor deze aanvragen is de nieuwe wetgeving per definitie van toepassing

Meer weten?

Je begrijpt dat wij in het kader van dit artikel slechts kunnen inzoomen op één aspect van het LKV. Wil je meer weten van deze regeling en de voorwaarden waaronder je er gebruik van kunt maken? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Lees het recente nieuws over salaris en personeel of bekijk onze dienstverlening voor S & P

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik