Banner

Ondernemer, ben jij klaar voor de informatieplicht energiebesparing waar je voor 1 juli aan moet voldoen?

4 juni 2019 | Door:  Hans de Bie

Op 1 juli 2019 moeten alle bedrijven in Nederland voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Alfa Accountant en Adviseurs heeft speciaal voor mkb’ers een online magazine samengesteld. Hierin staat alle informatie om te voldoen aan de nieuwe verplichting. Daarnaast helpen de adviseurs van Alfa je graag met het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

De overheid wil de doelen uit het Energieakkoord van 2020 behalen. Om beter grip te krijgen op de voortgang van zaken wordt de plicht ingesteld. Mkb is één van de 19 sectoren die moet voldoen aan de nieuwe verplichting. Volgens de Wet Milieubeheer moeten sectoren sinds 1993 investeren in energiebesparende maatregelen. De verplichting is een nieuwe eis die onder deze bestaande wet valt.

Elke vier jaar informatieplicht

Midden- en kleinbedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Als ondernemer moet je iedere vier jaar melden welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal registratiesysteem beschikbaar gesteld om dit te melden. Aan de hand van dit systeem kijkt het bevoegd gezag of je als ondernemer aan de eis voldoet.

Erkende Maatregelenlijst

De Erkende Maatregelenlijst (EML) bestaat sinds 1 juli 2017. Deze is opgesteld door de overheid. Alle maatregelen op de lijst geven de zekerheid dat ze binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Voor veel ondernemers kan het een hele klus zijn om te inventariseren aan welke maatregelen al wel of nog niet wordt voldaan. Alfa heeft ervaring met het opstellen van overzichten van energiebesparende maatregelen. Daarnaast geven onze experts advies bij het invoeren van energiebesparende maatregelen en de financiering hiervan.

Financiën energiebesparende maatregelen

Het besparen op energie kost geld. Toch verdienen inversteringen in energiebesparende maatregelen zich terug. In de tussentijd zijn er meerdere manieren mogelijk om de financiering rond te krijgen. Subsidies zijn hier een voorbeeld van, maar je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van externe financiële partijen (zoals je bank). De bekendste twee subsidies zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Alfa geeft advies over de financiën van de energiebesparende maatregelen.

Speciale korting MijnEML

Meer informatie vind je in het online magazine! Lees hier alles over de nieuwe informatieplicht, bekijk de wetchecker, de lijst met Erkende Maatregelen of het handige stappenplan. Voor relaties van Alfa is er een speciale korting bij MijnEML, de code is te vinden in het magazine. Voor vragen over de informatieplicht energiebesparing kun je contact opnemen met de adviseurs van Alfa. Je vindt deze achterin het magazine.

Meer weten? Lees ons online magazine!

 
Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans