Banner

Mijn BV en ik: één BV is geen BV?

3 januari 2018 | Door:  Rohalt Janssens

In een meerluik rondom de vraag ‘BV of geen BV?’ hebben we eerder aandacht besteed aan drie vragen. Wat verdien ik? Kan ik lenen aan en van de BV? En ben ik wel of niet aansprakelijk? Als je inmiddels overtuigd bent om vanuit een BV te ondernemen, blijft er nog een laatste stelling over: één BV is geen BV.

Met de stelling ‘één BV is geen BV’ wordt gedoeld op de holdingstructuur. Dit is een structuur van twee of meerdere vennootschappen (BV’s). Waarom zou je meerdere BV’s optuigen? Een van de meest belangrijke doelstellingen is het spreiden van risico’s.

Eén BV

Onderneem je vanuit één BV, dan zijn hier alle bedrijfsactiviteiten in ondergebracht. Niet alleen je feitelijke onderneming, maar ook een eventueel bedrijfspand, overtollige liquiditeiten en je pensioen in eigen beheer of oudedagsverplichting (voor zover je deze nog niet hebt afgekocht). Dat is overzichtelijk.

De medaille van één BV kent ook een keerzijde. Schuldeisers kunnen zich verhalen op het hele vermogen van de BV. Dus ook op het pand.

Holdingstructuur

In een holdingstructuur zijn meerdere BV’s onderling met elkaar verbonden. Je houdt zelf de aandelen in de holding (de moedermaatschappij). De holding houdt op haar beurt de aandelen in een tussenholding, een vastgoed-BV of de werk-BV. Op deze manier scheid je het bedrijfspand, de overtollige liquiditeiten en de oudedagsverplichting van de risicovolle(re) ondernemingsactiviteiten uit de werk-BV. Dit biedt meer veiligheid en flexibiliteit.

Ook deze medaille heeft een keerzijde: een holdingstructuur brengt extra kosten met zich mee. Voor iedere BV geldt een afzonderlijke inschrijving bij de KvK, een aparte administratie en een jaarrekening (die vervolgens ook moet worden gepubliceerd).

Specifieke termen holdingstructuur

Een holdingstructuur kent een aantal specifieke termen, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Deelnemingsvrijstelling
Als de holding tenminste 5% van de aandelen in een andere vennootschap bezit, is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Op grond hiervan wordt voorkomen dat twee of meer keer belasting wordt betaald over dezelfde winst. Bij winsten kan je denken aan dividend, maar ook de winst die wordt behaald bij verkoop van een deelneming.

Fiscale eenheid
Als de holding ten minste 95% van de aandelen in andere vennootschap bezit, kan de holding met deze vennootschap(pen) worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden. Fiscaal worden zij als één belastingplichtige gezien.

Een groot voordeel is dat winsten en verliezen tussen BV’s onderling kunnen worden verrekend. Keerzijde van de medaille van fiscale eenheid: je kunt (jaarlijks) slechts eenmaal profiteren van het lagere tarief voor de vennootschapsbelasting over de eerste schijf. 

Vraag het Alfa

In ons meerluik hebben we in vogelvlucht een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld. Ieder onderwerp kent zijn eigen aandachtspunten. Van administratie tot jaarrekening. Van fiscaliteit tot juridisch advies. Alfa heeft de specialisten in huis om tot een antwoord te komen op je vraag: BV of geen BV? We helpen je graag verder. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees hier deel 1 van het ‘Mijn BV en ik’-meerluik.
Lees hier deel 2 van het ‘Mijn BV en ik’-meerluik.
Lees hier deel 3 van het ‘Mijn BV en ik’-meerluik.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy


Meer over Rohalt