Banner

Mijn BV en ik (deel 1): Wat verdien ik?

11 oktober 2017 | Door:  Rohalt Janssens

BV of geen BV? Het oprichten van een BV is zo geregeld. Zeker omdat er, sinds de invoering van de Flex-BV, geen minimale storting van € 18.000 vereist is. Het ondernemen vanuit een BV vraagt wel de nodige aandacht. In een meerluik staan we stil bij de verschillende aspecten van het ondernemen vanuit een BV. In deze eerste aflevering van ‘Mijn BV en ik’ de vraag: wat verdien ik?

Winst in de BV

In de BV betaal je vennootschapsbelasting over de belastbare winst. Het ‘toptarief’ over winsten boven €200.000 bedraagt momenteel 25%. Op het moment van dividenduitkering van de winst na belasting  betaal je als directeur-grootaandeelhouder opnieuw 25%  aan box 2-heffing. De totale winst wordt uiteindelijk belast tegen 40% tot 44%. Dit totale belastingpercentage bereik je pas na uitdeling van de winst. Zolang de winst in de BV wordt opgepot, is er namelijk geen sprake van box 2-heffing.

De voorgenomen afschaffing van dividendbelasting heeft voor jou als DGA geen effect. De dividendbelasting is slechts een voorheffing op je box 2-heffing.

In de komende jaren worden de tarieven verlaagd in de vennootschapsbelasting. Daar staat een stapsgewijze verhoging van de box-2 heffing tegenover, waardoor een globaal evenwicht behouden blijft in de belastingdruk.

Als je dividend uitkeert, moet je wel eerst een uitkeringstoets en eventueel een balanstest doen. Je beoordeelt met de uitkeringstoets of de BV na het doen van de uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen.

Winst in de IB-onderneming

Als je onderneemt vanuit een IB-onderneming (zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap), betaal je over je winst inkomstenbelasting volgens het progressieve belastingtarief. Oppotten van winst, en dus uitstel van belastingheffing, is niet mogelijk. Als IB-ondernemer heb je onder voorwaarden wel recht op een aantal ondernemersfaciliteiten. Deze faciliteiten drukken de hoogte van de belasting. Bekende faciliteiten zijn zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Op basis van de MKB-winstvrijstelling betaal je maximaal 45% belasting over de behaalde winst, verminderd met de overige ondernemersfaciliteiten.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het huidige toptarief in de inkomstenbelasting ad 52% wordt verlaagd naar 49,5%. Daartegenover staat een verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Werknemer van de BV

Als je vanuit je BV onderneemt, ben je geen IB-ondernemer (meer), maar werknemer van je eigen BV. Dit betekent dat je een salaris uit je BV geniet en dat je kunt meeprofiteren van de werknemersregelingen, zoals de werkkostenregeling. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij een gebruikelijkloonregeling. Je bent als DGA verplicht een minimumbedrag aan salaris uit de BV op te nemen, dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van je arbeid.

Ondanks dat je in dienst bent van je eigen BV, ben je meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit komt omdat er dan geen sprake is van ondergeschiktheid, de gezagsverhouding ontbreekt en je niet tegen je eigen wil ontslagen kunt worden. Je betaalt daar dus ook geen premies voor. Je zult je eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Overigens ben je wel net als iedere inwoner van Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Vaststellen inkomstenbelasting

De BV houdt maandelijkse loonheffing en sociale premies in, die worden afgedragen aan de Belastingdienst. De BV keert vervolgens aan jou nettoloon uit, dat je vrij kunt besteden. Als je vanuit je IB-onderneming werkt, wordt slechts één keer per jaar, bij de aangifte, vastgesteld hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dat geld moet er dan nog wel zijn! Het is verstandig om niet op deze aangifte te wachten. Aan de hand van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting draag je alvast maandelijks alvast belasting af.

Fiscaal omslagpunt

Een keuze voor een BV omvat meer aspecten dan alleen de belastingheffing. Op basis van de vraag ‘wat verdien ik?’ ligt het omslagpunt, rekening houdend met de plannen uit het regeerakkoord, rond de € 125.000. Bij een hogere structurele winst is een BV te overwegen.

Vraag het Alfa

Naast de vraag wat je verdient moeten nog andere vragen worden beantwoord. Hierbij valt te denken aan aansprakelijkheid, zakelijk handelen met de BV en lenen van of aan de BV. Hierop gaan we in de volgende bijdragen nader in. BV of geen BV? That’s the question. Stel hem gerust aan Alfa. We helpen je graag verder. Met 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Rohalt Janssens

Rohalt Janssens

Bureau Vaktechniek Accountancy


Meer over Rohalt