Banner

Massaal bezwaar Box 3-heffing 2018

17 juni 2019

Betaal je box 3-heffing over het voordeel uit vermogen in 2018 en ben je het hiermee niet eens? Dan kun je door het indienen van een bezwaarschrift meedoen met de massaal bezwaarprocedure inzake de vermogensrendementheffing 2018.

Berekening rendement box 3

Als je vermogen hebt (bijvoorbeeld spaargeld of een vakantiehuisje), moet je belasting betalen over het rendement dat je behaalt op dit vermogen. Om de belastingheffing eenvoudig te houden, gaat de wetgever uit van een fictief rendement. Tot en met 31 december 2016 werd uitgegaan van 4%. Er bestond veel weerstand tegen de hoogte van dit percentage in vergelijking met de werkelijke marktrente. Daarom is per 2017 een nieuw systeem ingevoerd.

Nog steeds wordt het rendement bepaald op basis van fictieve percentages. Nu wordt echter onderscheid gemaakt tussen sparen en beleggen. Voor de vaststelling wordt ervan uitgegaan dat, afhankelijk van de hoogte van het vermogen, een bepaald deel wordt gespaard en een bepaald deel wordt belegd. Hoe meer vermogen je hebt, hoe hoger je rendement, is het uitgangspunt. De werkelijke situatie is vaak anders. Daardoor betaal je mogelijk belasting over een veel hoger rendement dan je werkelijk behaalt. Veel mensen zijn het niet eens met dit stelsel, maar de staatssecretaris heeft in april 2019 aangegeven dat er voorlopig geen aanpassing komt van het box 3-heffing aan het werkelijke rendement.

Massaal bezwaar

Als je het niet eens bent met de heffing over jouw box 3-vermogen, kun je hiertegen bezwaar maken. In 2017 heeft de staatssecretaris bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, die zich richten tegen de heffingssystematiek in box 3 in het algemeen, aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat die bezwaren niet individueel worden behandeld, maar meeliften in een zogenoemde proefprocedure. In die proefprocedure wordt de betreffende rechtsvraag behandeld, en op basis daarvan wordt uitspraak op bezwaar gedaan voor alle bezwaarschriften tegelijk.

Op 18 april 2019 heeft de staatssecretaris ook de bezwaarschriften tegen de aanslagen 2018 aangewezen als massaal bezwaar.

Zelf tijdig bezwaar maken

Vroeger was het mogelijk om mee te liften met een massaal bezwaarprocedure, ook al had je geen bezwaar gemaakt. Vanaf 2016 is dit veranderd: je moet zelf tijdig bezwaar indienen om mee te doen met het massaal bezwaar, dus binnen zes weken na het opleggen van de aanslag.

Wat kun je verwachten bij bezwaar?

Het succes van het bezwaar hangt af van het eindresultaat van de proefprocedures die hierover worden gevoerd. Kijken we naar eerdere proefprocedures over box 3, dan is de kans op succes niet groot. Wel geldt hierbij: als je geen bezwaar maakt, profiteer je niet van een eventuele positieve uitkomst!

Ben je klant bij Alfa?

Voor onze klanten, die een behoorlijk bedrag aan belasting betalen over de voordelen uit hun box 3-vermogen, hebben wij over de aanslagen 2017 automatisch bezwaar gemaakt, om te voorkomen dat zij niet kunnen profiteren van de eventuele positieve uitkomsten van het massaal bezwaar. Is er voor jou bezwaar gemaakt, maar wilde je dit eigenlijk niet? Dan kun je dit doorgeven bij jouw adviseur, dan wij zorgen voor intrekking van het bezwaar.

Ook over de aanslagen 2018 zullen wij automatisch bezwaar maken, als hier voor jou als klant een belang bij is. Je wordt hier dan individueel over geïnformeerd. Is er over de aanslag 2017 bezwaar voor jou ingediend en heb je destijds aangegeven te willen intrekken? Dan maken we over het jaar 2018 niet automatisch bezwaar. Mocht je dit wel willen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen ervoor zorgen dat dan alsnog bezwaar over 2018 wordt ingediend.

Als je vragen hebt over bezwaar tegen je aanslag box 3-heffing 2018, neem dan gerust contact op met jouw adviseur bij Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.