Banner

Maatregelen vervoer en Klimaatakkoord

18 september 2019 | Door:  Iris Rooyakkers

In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 zijn diverse maatregelen gepresenteerd om de CO2-uitstoot te verminderen.

De fiscale maatregelen hiervoor zijn in het Belastingplan 2020 opgenomen en zien met name op mobiliteit. 

Bijtelling elektrische auto omhoog

Per 1 januari 2020 stijgt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s naar 8% (2019: 4%) over maximaal € 45.000. Is de cataloguswaarde hoger dan € 45.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De bijtelling wordt in de komende jaren verhoogd naar 12% in 2021, 16% in 2022 en 17% in 2025. Het bedrag waarvoor de lagere bijtellingspercentages gelden, wordt met ingang van 2021 verder verlaagd tot een bedrag van € 40.000. Vanaf 2026 geldt de reguliere bijtelling van 22%. Er bestaat dan geen verschil meer tussen de bijtelling van een elektrische auto en een auto die rijdt op benzine of diesel.

Voorbeeld
Als de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 135.000 in 2019 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.725. Als deze auto pas in 2020 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling over dezelfde auto € 1.950.

Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Tip!
Heb je het voornemen om een elektrische auto schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2019 plaatsvindt. Daarmee stel je de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig.

Fiscale voordelen bpm en mrb voor emmissievrije auto’s en PHEV’s verlengd tot 2025

Voor elektrische auto’s en auto’s met een lage uitstoot blijft voorlopig een vrijstelling dan wel een korting op het reguliere tarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) gelden. Vanaf 2026 vervallen deze kortingen, en geldt voor iedere auto hetzelfde tarief. In onderstaand overzicht staat weergegeven welk percentage van het reguliere tarieven in de komende jaren van toepassing is.

Aanpassing mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een verlaagd tarief voor de toepassing van de mrb. Met ingang van 2021 wordt dit tarief tot en met 2024 jaarlijks procentueel verhoogd. In 2025 wordt het tarief eenmalig verlaagd. De tariefsaanpassingen zijn in onderstaande tabel weergeven.

Tip!
De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV-bestelauto's van 125 kg blijft tot en met 2025 gehandhaafd.

Verhoging accijns diesel en petroleum

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de accijns op gasolie (diesel) en halfzware olie (petroleum) met
€ 0,01 per liter verhoogd. Per 1 januari 2023 vindt deze verhoging nogmaals plaats.

Voortzetting trend energiebelasting: meer belasting aardgas, minder belasting elektriciteit

Vorig jaar zette het kabinet met de verhoging van de belasting op aardgas en de verlaging van de elektriciteitsbelasting in op de vervanging van aardgas door elektriciteit. Deze trend wordt dit jaar voortgezet: de tarieven in de energiebelasting worden tot en met 2026 op soortgelijke wijze aangepast.

Iris  Rooyakkers

Iris Rooyakkers

Belastingadviseur vaktechniek

088 2531036 | irooyakkers@alfa.nl


Meer over Iris