Banner

Kijk eens kritisch naar jouw individuele krachtvoeradvies

16 juni 2021 | Door:  Koos van Eck

Voor veel melkveehouders is het een sport, besparen op krachtvoer zonder dat dit zorgt voor minder melk per koe. Zeker nu de krachtvoerprijzen het afgelopen half jaar sterk zijn gestegen komt dit onderwerp regelmatig ter sprake. De gemiddelde krachtvoerkosten over het 1e kwartaal van 2021 waren €8,44 per 100 kg melk, bij een besparing van 10% krachtvoer is er voor een gemiddeld bedrijf dan al snel €8.000 te verdienen. Maar hoe doe je dat en hoeveel ruimte is er nog om te besparen?  Onderstaand enkele aandachtspunten voor bedrijven welke werken met een individueel krachtvoeradvies.

Individueel krachtvoeradvies

De meeste melkveehouderijbedrijven kunnen op koe niveau sturen in de krachtvoergift. In veel gevallen gebeurd dit door middel van krachtvoerboxen en/of door het verstrekken van krachtvoer in het melksysteem. Of de krachtvoergift handmatig wordt ingevuld of wordt bepaald door middel van het managementsysteem hangt af van de situatie. Echter, in beide gevallen is het belangrijk dat het advies met regelmaat wordt gemonitord. Met welke kengetallen (lactatie, lactatiedagen, melkgift/MPR, maximale krachtvoergift per koe, vruchtbaarheidsstatus) is het individuele krachtvoer advies berekend en zijn de uiteindelijke resultaten naar verwachting?   

Verse koeien

De eerste fase van de lactatie heeft verreweg de grootste invloed op de productie van de koe. Hierdoor is het erg belangrijk dat verse koeien naar behoefte worden gevoerd. Dit kan een rekenmodel goed doorrekenen. Het is dus in veel gevallen niet wenselijk om de maximale krachtvoergift per koe te veel te beperken omdat dit effect blijft hebben op de melkproductie in de gehele lactatie.

Vruchtbaarheidsstatus

Binnen een veestapel zit er vaak een grote spreiding in tussenkalftijd. Het is verstandig om hier rekening mee te houden bij het individuele krachtvoeradvies. Dit wordt echter in veel gevallen niet automatisch gedaan. Hierdoor zie je dat koeien met een lange tussenkalftijd al ver voor droogstand worden afgebouwd in krachtvoergift met productieverlaging tot gevolg.

Kort voor droogstand

Aangezien de meeste krachtvoeradvies programma’s de krachtvoergift onder andere afstemmen op lactatiedagen en melkgift zullen koeien tegen het einde van de lactatie minder krachtvoer aangeboden krijgen. Echter, zeker bij koeien met een korte tussenkalftijd kan het best nog weleens voorkomen dat de koe nog redelijk wat krachtvoer krijgt aangeboden op het moment van droogzetten. Deze koeien zijn vaak slecht droog te zetten doordat ze nog te veel geven. Het is daardoor verstandig om 1 tot 2 maanden voor droogzetten te zorgen dat de krachtvoergift wordt afgebouwd zodat deze koeien goedkoop dikke melk kunnen produceren. De voederwaarde van het basisrantsoen is in veel gevallen voor koeien in de laatste fase van de lactatie al van voldoende kwaliteit. Voor bedrijven met een automatisch melksysteem kan de krachtvoergift niet geheel afgebouwd worden omdat het krachtvoer zorgt voor het lopen naar de melkrobot.

Krachtvoeradvies bij een automatisch melksysteem

Op veel robotbedrijven wordt gebruik gemaakt van de melk-voertabel. In deze tabel wordt de krachtvoergift afgestemd op de melkgift. Mocht een koe dus om de één of andere reden even wat minder melk geven zakt ook de krachtvoergift terug. Nog regelmatig zien we dat dit lijdt tot een negatieve vicieuze cirkel. Kijk dus goed naar de krachtvoerinstellingen zodat deze cirkel op tijd wordt doorbroken.

Alfa is dichtbij

Het individuele krachtvoeradvies blijft dus maatwerk en van vele factoren afhankelijk. Dit maakt het onderwerp lastig en interessant tegelijk. Anderzijds is het belang duidelijk. Als bedrijfskundig adviseurs van Alfa gaan we graag met jou en je mengvoeradviseur hierover in gesprek. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Koos van Eck

Koos van Eck

Bedrijfskundig adviseur

088 2532954 | kvaneck@alfa.nl


Meer over Koos