Banner

Hoge of lage Algemeen Werkloosheidsfonds-premie na omzetting in bv

30 mei 2023

Ben je van plan jouw eenmanszaak voortaan te voeren vanuit een bv? Dan moet je rekening houden met een aantal fiscale gevolgen van de omzetting in de bv. Een daarvan is de berekening van de AWf-premie die je volgens de Belastingdienst separaat berekent over de periode vóór oprichting en ná oprichting van de bv.

Herziening lage AWf-premie

AWf staat voor Algemeen Werkloosheidsfonds en is gekoppeld aan de Werkloosheidswet (WW). Het AWf kent een hoge en een lage premie. In beginsel ben je als werkgever de lage AWf-premie verschuldigd als sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met jouw werknemer. Maakt deze werknemer in een kalenderjaar echter méér dan 30 procent extra uren dan de uren die je in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen? Dan ben je met terugwerkende kracht alsnog de hoge AWf-premie verschuldigd. Dat noemen we premieherziening.

De hoge AWf-premie bedraagt in 2023 7,64 procent en de lage AWf-premie 2,64 procent. Als je met terugwerkende kracht alsnog de hoge AWf-premie verschuldigd bent, kost dat dus 5 procent extra. Als in de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gemiddeld 35 uren of meer per week zijn opgenomen, hoef je niet te herzien als de werknemer meer dan 30 procent extra uren maakt.

Berekening per werkgever

De berekening van de meer dan 30 procent extra uren gebeurt aan de hand van het aantal daadwerkelijk verloonde uren en de in de arbeidsovereenkomst opgenomen uren over het gehele kalenderjaar. Deze berekening vindt echter plaats per werkgever. Bij omzetting van jouw eenmanszaak in een bv, is sprake van twee werkgevers. De bv wordt dan namelijk gezien als een nieuwe werkgever. Dit betekent dat de berekening van de meer dan 30 procent extra uren over twee perioden moet plaatsvinden. Eén keer over de periode vóór oprichting van de bv en een keer over de periode ná oprichting van de bv. Dat dit niet altijd gunstig uitvalt, blijkt uit het volgende voorbeeld.

Voorbeeld

Je hebt een werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 20 uur in de week. In de maanden mei, juni, juli, augustus en september werkt deze werknemer gedurende 21 weken 33 uur per week (overwerk). Over het gehele jaar verloon je voor deze werknemer dus 1.313 uren (31 weken x 20 uren + 21 weken x 33 uren), terwijl contractueel 1.040 uren (52 weken x 20 uren) zijn overeengekomen. Deze werknemer werkt over het gehele jaar 26,25 procent meer dan contractueel overeengekomen. Je hoeft daarom niet met terugwerkende kracht alsnog de hoge AWf-premie te betalen.

Als je echter in dit kalenderjaar jouw onderneming inbrengt in een bv en de bv bij de notaris opricht op bijvoorbeeld 2 oktober 2023 is dat anders. Tot 2 oktober 2023 verloon je in jouw eenmanszaak voor deze werknemer dan 1.053 uren (18 weken x 20 uren + 21 weken x 33 uren), terwijl contractueel 780 uren (39 weken x 20 uren) zijn overeengekomen. De werknemer werkt over deze periode 35 procent meer dan contractueel overeengekomen. Dat betekent dat je in jouw eenmanszaak met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 alsnog de hoge AWf-premie moet betalen tot en met september.

Hoe voorkom je een premieherziening?

Je kunt de hoge AWf-premie uit het voorbeeld voorkomen door met jouw werknemer overeen te komen dat de contracturen in de periode mei tot en met september worden uitgebreid van 20 naar 33 uren. In dat geval blijf je de lage AWf-premie betalen, onder de voorwaarde dat tijdens de extra 13 uren hetzelfde werk wordt verricht onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit geldt in ieder geval in de jaren 2020 tot en met 2023. Vanaf 2024 is dit waarschijnlijk anders.

Andere rechtsvormwijzigingen

Het voorgaande is niet alleen een aandachtspunt bij omzetting van een eenmanszaak in een bv, maar kan ook spelen bij andere rechtsvormwijzigingen. Alleen als een rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid behoudt bij de rechtsvormwijziging, ontstaat er geen nieuwe werkgever en speelt het voorgaande dus geen rol. Dit is bijvoorbeeld het geval bij omzetting van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap of andersom.

Meer weten?

Wijzigt de rechtsvorm van jouw bedrijf en heb je vragen over de gevolgen voor de premieberekening? Wil je in algemene zin meer weten over de toepassing van de AWf-premie? Vraag je jezelf af of je niet teveel premie betaalt? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Hij of zij staat je graag te woord. Een afspraak is zó gemaakt!