Banner

Hoeveel melkvee mag ik in 2018 houden?

30 november 2017

Een melkveehouder mag vanaf 2018 niet méér fosfaat produceren dan er rechten zijn. Maar om hoeveel melkvee gaat het dan? En moet er dan nog melkvee worden afgevoerd?

Veel bedrijven moeten nog terug in hun veestapel

De peildatum voor de toekenning van de fosfaatrechten is 2 juli 2015. Bedrijven zullen maximaal, als ze niet grondgebonden zijn, generiek gekort worden met 8,3 procent. Ten opzichte van de gehouden dieraantallen aan het einde van 2017 zal dit vaak nog tot een extra afname van ruim 4 procent van de melkveestapel leiden. Bedrijven die de laatste periodes van het fosfaatreductieplan nog de solidariteitsbijdrage moeten betalen, moeten de veestapel nog verder inkrimpen.

Onderstaand een voorbeeld van een niet grondgebonden en in 2016 gegroeid bedrijf, dat begin 2018 nog 14 melkkoeien moet inkrimpen.

Stijging melkproductie leidt tot kleinere veestapel

Bij een in 2018 hogere gemiddelde melkproductie per koe ten opzichte van 2015 gaat dit ook ten koste van het aantal te houden stuks melkvee. Een productiestijging van zo’n 250 kg per koe leidt, vanwege een hogere fosfaatexcretie per koe, globaal tot zo’n 2 procent minder ruimte voor het aantal te houden melkkoeien. Een stijging van 1.000 kg per koe zorgt dan al voor een daling van 8 procent.

In het stelsel van fosfaatrechten mag in 2018 gemiddeld forfaitair niet meer fosfaat worden geproduceerd dan er aan fosfaatrechten aanwezig is. Wanneer je niet gelijk in januari op het gewenste niveau zit, moet je in de loop van het jaar extra melkvee afvoeren om het gemiddelde te kunnen beïnvloeden. Wanneer je gemiddeld meer melkvee hebt gehouden dan dat je aan fosfaatrechten hebt, wordt dit gezien als een economisch delict. De kans is daarbij vrij groot dat de baten niet opwegen tegen de lasten.

Ons advies

Zorg dat je goed in beeld hebt hoeveel melkvee je mag houden binnen het stelsel van fosfaatrechten. Bekijk goed of de brongegevens (dieraantallen, maar ook grondgegevens) voor de toekenning van de fosfaatrechten volledig en correct zijn.

Start 2018 op het niveau van de toegekende fosfaatrechten om te voorkomen dat je aan het eind van het jaar verplicht ‘duur’ fosfaatrechten moet regelen. Uiteraard kan het aantal fosfaatrechten worden uitgebreid door te kopen of eventueel te leasen. Zorg er dan wel voor dat je niet achter de feiten aanloopt. Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.