Banner

Hoe houd je grip op je resultaten in de geitenhouderij?

6 juli 2020 | Door:  Niels Breij

Inzicht in cijfers is de basis om gericht te sturen op de verschillende processen binnen je bedrijfsvoering. Een overzichtelijke weergave van financiële en technische cijfers met daarbij vergelijkingscijfers van collega geitenhouders helpen hierbij. Alfa geeft jou inzicht met behulp van het Bedrijfs Analyse Systeem oftewel het BAS-rapport.

Het BAS rapport geeft inzicht in onder andere het voersaldo, bedrijfssaldo en het resultaat van je  onderneming. Ook krijg je inzicht in de liquiditeitsmarge, betalingscapaciteit en de kritieke melkopbrengst van je bedrijf. De kritieke melkopbrengst is de melkopbrengst die je nodig hebt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.    

Financiële en technische kengetallen

Financiële kengetallen worden weergegeven in absolute bedragen en per 100 kg melk. Naast de bedragen per 100 kg melk van het huidige jaar worden ook de cijfers van het voorgaande jaar gepresenteerd. Hierdoor kan je de voortgang van je resultaten goed vergelijken met voorgaand jaar. Een goede uitsplitsing van de kosten zorgt ervoor dat je gericht kunt sturen op specifieke onderdelen. Hieronder (figuur 1) zie je een voorbeeld van de toegerekende kosten zoals in het BAS rapport weergegeven. Ook de opbrengsten en niet toegerekende kosten zoals onderhoud en loonwerkkosten worden op dezelfde overzichtelijke manier weergegeven.


Bij de technische kengetallen worden de cijfers per twee jaar weergegeven. Productie en vee management gegevens (figuur 2) zijn voorbeelden van technische kengetallen zoals ze worden weergegeven in het BAS-rapport.Ook de inzet van arbeid is een belangrijk aandachtspunt op een melkgeitenbedrijf. De arbeidsopbrengst wordt met behulp van verschillende kengetallen uitgedrukt zoals hieronder weergegeven (figuur 3).

Begroting

Het BAS rapport is een goede basis om vanuit de gerealiseerde resultaten een begroting op te stellen. De bedrijfskundige van Alfa kan je hierbij ondersteunen om gezamenlijk de uitgangspunten vast te stellen voor het komende jaar met een vertaalslag naar de langere termijn en investeringsmogelijkheden. Vanuit de opgestelde begroting kan je daarna de voortgang van je resultaten tussentijds monitoren.

Inzicht per kwartaal

Voor tussentijds inzicht kan er, naast het jaarrapport, per kwartaal een rapport opgesteld worden. Hierdoor heb je goed inzicht om tijdig te kunnen anticiperen op de ontwikkeling van jouw resultaten en kun je in het lopende jaar het fiscaal resultaat optimaliseren.

Wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn voor jou onderneming? Neem voor aanvullende informatie of specifieke vragen contact op met een bedrijfskundig adviseur van Alfa op het dichtstbijzijnde kantoor.

Niels Breij

Niels Breij

Bedrijfskundig adviseur

088 2531441 | nbreij@alfa.nl


Meer over Niels