Banner

Geeft toetreding geregeld bij de Kamer van Koophandel ook recht om een samenwerking voort te kunnen zetten?

2 oktober 2023

De start van een zakelijke samenwerking begint regelmatig met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Toetreding tot een bestaande onderneming is niet altijd genoeg om de samenwerking aan te tonen. Zelfs als er jaren voorbij gaan waarin je geld ontvangt en een zakelijke lening op naam hebt staan is dit niet zeker. Wil je na de beëindiging van de samenwerking de onderneming voortzetten? Of wil je rechten hebben ten opzichte van je zakenpartner? Dan heb je meer nodig om het bestaan van een vof of maatschap aan te tonen.

Praktijk

Een praktijkvoorbeeld uit de rechtspraak. Er was een inschrijving gedaan bij de KvK van toetreding van de man tot de eenmanszaak van de vrouw. De man had betalingen ontvangen, er waren belastingaangiftes opgemaakt en er werd arbeid verricht door de man. Desondanks oordeelde de rechter in kort geding dat het niet voldoende was om het bestaan van de vof te concluderen. Meneer is voorts uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meneer had zelfs geen toegang meer tot het bedrijfspand en kon geen aanspraak maken op onderlinge voortzettingsrechten, omdat hij niet als ondernemer werd gekwalificeerd.

Essentie

Het is van groot belang om afspraken over samenwerkingen vast te leggen in een overeenkomst. De civiele voorzieningenrechter oordeelt dat van belang is dat er afspraken worden gemaakt over ieders inbreng en de winstverdeling. Het ondernemersrisico dient ook verdeeld te zijn en niet bij één of meerdere persoon/personen te liggen. Deze afspraken wegen zwaar om te kunnen beoordelen of een samenwerking ook daadwerkelijk als vof of maatschap wordt gekwalificeerd. Of je fiscaal gezien winst uit onderneming kan verdedigen is een ander vraagstuk dat hierin niet leidend is.

Advies

Als ondernemer lijkt het fiscale en juridische bestaan van een vof of maatschap mogelijk één pot nat. De praktijk is weerbarstiger. Als iets fiscaal gezien als samenwerking wordt bestempeld, is dit geen garantie dat je ook in civielrechtelijke zin aanspraak kunt maken op alle rechten die samengaan met het participeren in een vof of maatschap. Denk hierbij aan vertegenwoordiging van de onderneming, werkafspraken, inbreng van startkapitaal en de voortzettingsrechten. Wil je hier zeker van zijn? Beschrijf dan onder welke essentiële voorwaarden je de samenwerking met elkaar aangaat als er een toetreding plaatsvindt en laat die door deskundige beoordelen. Immers, niet elk afspraak is een samenwerking, waardoor je uiteindelijk minder hebt dan je verwachte.

Wil je meer weten? De Alfa-jurist heeft hiervoor de kennis en ervaring.