Echtscheiding en schenking: het blijft een probleem

29 maart 2016

De laatste jaren zijn grote bedragen geschonken door ouders aan hun kinderen. Veel van deze schenkingen hadden te maken met de vrijgestelde schenking voor de eigen woning. Dan gaat het vaak om grote bedragen. Maar wat nu als het kind gaat scheiden? Kan de (ex-)partner dan nog aanspraak maken op een gedeelte van die schenking? Recent heeft de rechter hier weer over geoordeeld.

Wel of niet verdelen van de schenking of erfenis

Als een huwelijk strandt door echtscheiding, moet vaak het vermogen worden verdeeld. Hierbij wordt ook altijd gekeken naar schenkingen en erfenissen die een van de partners heeft ontvangen. Als de partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd, moet worden bekeken of de erfenissen en/of schenkingen in de gemeenschap van goederen vallen. Is dat niet het geval? Dan is en blijft de erfenis of schenking geheel voor de betreffende partner. Deze partner hoeft dan niet een gedeelte af te staan aan de ex-partner.

Ook als beiden zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, kan een erfenis of schenking toch moeten worden verdeeld. Dit is dan bijvoorbeeld afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, maar bijvoorbeeld ook of er uitvoering is gegeven aan een jaarlijks verrekenbeding.

De uitsluitingsclausule

Vaak willen ouders dat de erfenis of schenking niet voor een gedeelte naar het schoonkind gaat als het kind in een echtscheiding verwikkeld raakt. Dit is goed te regelen. De ouders zorgen dan dat het kind de erfenis of schenking ontvangt met een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule bepaalt dat de erfenis of schenking altijd privévermogen is van het eigen kind. Het bedrag hoeft dan nooit te worden verdeeld als het kind met een echtscheiding wordt geconfronteerd.

Het vastleggen van de uitsluitingsclausule

In bijna alle testamenten staat wel zo’n uitsluitingsclausule. Dus dat gaat vaak wel goed. Maar dat is helaas anders bij schenkingen. Vaak wordt bij een schenking het bedrag gewoon overgemaakt op de bankrekening van het kind. Als het nodig is wordt vervolgens aangifte gedaan, maar er wordt meestal nergens vastgelegd dat op die schenking een uitsluitingsclausule van toepassing was. Recent heeft de rechter weer bepaald dat een uitsluitingsclausule alleen vooraf overeen kan worden gekomen. Achteraf afspreken dat op een schenking een uitsluitingsclausule van toepassing is, is dus niet mogelijk.

Laat u goed informeren door Alfa

Wilt u voorkomen dat de helft van een erfenis of schenking de helft naar het schoonkind gaat bij een echtscheiding? Leg dan voordat het bedrag aan het kind wordt overgemaakt, duidelijk en schriftelijk een uitsluitingsclausule vast. Vanzelfsprekend kunnen de juristen van Alfa Accountants en Adviseurs u hierbij van dienst zijn. 

​Lees alle fiscale en juridische artikelen.