Banner

Betaalt een afnemer €10.000 of meer contant? Let dan op!

22 augustus 2018

Heb je goederen of diensten verkocht en is de rekening hoger dan € 10.000? Vergeet dan het cliëntenonderzoek niet als je afnemer contant wil betalen. Volgens de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) ben je dat verplicht. Gaat het om een ongebruikelijke transactie? En vergeet je die te melden? Dat kan je duur komen te staan.

​Dit artikel is aangemaakt op 29 februari 2016 en is geactualiseerd op 22 augustus 2018.

Nieuwe WWFT

Op 25 juli 2018 is de nieuwe WWFT in werking getreden. Als je zaken doet en het gaat om contante transacties van € 10.000 (voorheen € 15.000) en meer, moet je weten wie je handelspartner is.

Meer over het verplichte cliëntenonderzoek

Melding ongebruikelijke transactie

Valt je iets op of gaat het om een ongebruikelijke transactie waarbij witwassen of het financieren van terrorisme in het geding kan zijn? Dan moet je aan de bel trekken. Je meldt je bevindingen aan de Financial Intelligence Unit Nederland. In een aantal gevallen ben je altijd verplicht een MOT-melding (Melding Ongebruikelijke Transactie) te doen:

- Als je voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkoopt voor € 20.000 (voorheen € 25.000) of meer, en

- Het bedrag wordt contant betaald

Uiteraard vertel je niet aan je handelspartner dat je een melding doet.

‘Smurfen’ kan aanleiding vormen

Om onder de WWFT uit te komen, kan je handelspartner je vragen de transactie op te splitsen. Daardoor zijn die deeltransacties niet hoger dan € 10.000 en blijft hij buiten schot. Dit noemen we ‘smurfen’. Als een handelspartner dit van je vraagt, heb je goede gronden om aan witwassen te denken – en om te melden.

Niet-melden kan je veel geld kosten

Melden van een verdachte transactie is in je eigen belang. Als je niet voldoet aan de meldplicht, maak je je schuldig aan een economisch delict. De boete is niet gering. Zo zijn onder meer autohandelaren aangepakt die contante betalingen tussen de € 35.000 en € 70.000 accepteerden. Zij kregen een boete van € 20.000 en € 30.000, omdat ze geen of een onjuiste melding hebben gedaan. Ook hadden ze het cliëntenonderzoek achterwege gelaten.

Bewaar bewijs van gedane meldingen

Je bent verplicht de bewijsstukken te bewaren die aantonen dat je een transactie hebt gemeld. In de vernieuwde WWFT is toegevoegd dat je ook de ontvangstbevestiging van de melding moet bewaren. 

Meld het in ieder geval bij Alfa!

Twijfel je of een transactie voor melding in aanmerking komt, dan kan je contact opnemen met de toezichthouder: Bureau Financieel Toezicht. Of neem gerust contact op met je Alfa-adviseur. We helpen je graag te voldoen aan je WWFT-verplichtingen.

Verkoop je goederen of diensten voor meer dan € 10.000? Vergeet dan het cliëntenonderzoek niet als je afnemer contant wil betalen. Valt je iets op of gaat het om een ongebruikelijke transactie waarbij witwassen of het financieren van terrorisme in het geding kan zijn? Trek op tijd aan de bel om een boete te voorkomen.

Meer over cliëntenonderzoek