Banner

Aftrek scholingsuitgaven tot en met 2018 mogelijk

21 juli 2017 | Door:  Arne de Beer

De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is opnieuw uitgesteld. Deze aftrekpost zou mogelijk per 1 januari 2018 vervallen, maar dit wordt op z'n vroegst 1 januari 2019.

Wat is de aftrek scholingsuitgaven?

Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Niet-aftrekbaar zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en de kosten van computerapparatuur, zoals een tablet of een notebook. Bovendien geldt er een drempel van € 250 en kan er maximaal € 15.000 aan studiekosten en andere scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht indien de studie wordt gevolgd buiten de standaardstudieperiode. Een eventuele vergoeding van de werkgever komt in mindering op de aftrekbare studiekosten.

Plannen voor de toekomst

In plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven komt er op termijn een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Vragen?

Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Arne de Beer

Arne de Beer

Fiscaal adviseur


Meer over Arne