Banner

Aandachtspunten subsidie TEK-regeling

6 maart 2023 | Door:  Tim Ruijs

Na enkele aanpassingen zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) definitief. De TEK-regeling is geopend van 21 maart 2023 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. Wil je een aanvraag indienen? Bereid je dan goed voor!

Hoe bereid ik me voor?

Controleer of je voldoet aan de voorwaarde en regel je inlog. De regeling is open van 21 maart 9:00 uur tot en met 2 oktober 17:00. Voldoe je aan de voorwaarden? Verzamel dan de juiste gegevens voor de aanvraag.

De belangrijkste voorwaarden voor TEK

Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarde? Neem dan contact met ons op, we kijken graag met je mee.

Inloggen met eHerkenning of DigiD

Vanaf 21 maart 2023 vind je op de pagina Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) een aanvraagknop. Om in te loggen heb je een eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ of hoger nodig. Ben je ondernemer met een eenmanszaak of zzp’er? Dan mag je ook inloggen met DigiD.
Als je DigiD gebruikt, moet jij diegene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt een aantal dagen. 

Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag?

Je hebt in ieder geval de volgende gegevens nodig voor je aanvraag:

De intensiteitseis

Een van de belangrijkste voorwaarden is het voldoen aan de intensiteitseis. In onderstaand  rekenvoorbeeld zie je hoe je de intensiteitseis kunt berekenen.

36.000 m3           x              € 2,41                   = €   86.760
30.000 kWh       x              € 0,59                   = €   17.700
Totale energiekosten                                      € 104.460

Energie-intensiteit = € 104.460 / € 1.300.000 = 8,0 %

Je onderneming voldoet aan de gestelde norm van 7% waardoor je in aanmerking komt voor de subsidie.

De aanvraag

Je dient 1 aanvraag in over de hele periode. RVO berekent jouw maximale subsidie (en je voorschot) door je verbruik te vermenigvuldigen met de maximale vergoeding. Je ontvangt hiervan maximaal 50%. Om het risico op achteraf terugbetalen te verkleinen, ontvang je van RVO een voorschot van 50 % op dit bedrag. In 2024 wordt je definitieve subsidie vaststelling berekend. De definitieve subsidie is gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Voorbeeld voor het berekenen van je voorschot

Berekenen van je verbruik
Je onderneming heeft een vastgesteld standaardjaarverbruik (SJV) van 36.000 m3. Omgerekend naar de volledige subsidieperiode van TEK is dit 36.000 m3 x 14/12 = 42.000 m2. Het verbruik van elektriciteit voor TEK bedraagt 35.000 kWh (30.000 kWh x 14/12). RVO ontvangt van je netbeheerder je verbruik.

Berekenen van je maximale subsidie
Voor gas geldt een maximale subsidie van €2,- per m3, dus het rekenbedrag voor gas bedraagt 42.000 m3 x € 2 = € 84.000. Voor elektriciteit bedraagt het rekenbedrag € 21.000.
Beide bedragen tel je bij elkaar op en met de formule wordt je maximale subsidie berekend:
€ 84.000 + € 21.000 = € 105.000 x 50% = € 52.500

Berekenen van je voorschot
Het voorschot dat je ontvangt bedraagt 50% van de maximale subsidie: € 52.500 x 50% = € 26.250.

In 2024 bereken je de definitieve subsidie (vaststelling)

LET OP: mogelijk terugbetalen bij dalende energieprijzen

Het is belangrijk om te weten dat als je subsidie aan vraagt voor de gestegen energiekosten, dat RVO jouw maximale subsidie berekent. Dit doen ze door jouw verbruik te vermenigvuldigen met de maximale vergoeding die je kunt krijgen. Dit is de basis voor het voorschot dat je ontvangt.

De hoogte van de definitieve tegemoetkoming die je ontvangt is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023, de zogenoemde modelprijs 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend. Deze cijfers zijn dus nog niet bekend. Bovendien is het niet bekend hoe de energieprijzen zich de komende maanden ontwikkelen.

Recente schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen laten een daling van de energieprijzen voor 2023 zien, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt. De maximumprijzen voor de berekening van het voorschot zijn gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen van €2,- per m3 gas en €0,60 per kWh elektriciteit.

Dalen de energieprijzen? Dan ontvang je uiteindelijk minder subsidie. De definitieve subsidie is vooraf daarom niet met zekerheid te bepalen. Het gaat om een inschatting. Om het risico dat je achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk te houden, is het voorschot verlaagd van 50% naar 35%. Als je moet terug betalen moet je dat meteen doen. Dat kan in één keer of je kunt een betalingsregeling treffen met RVO.

Het is dus belangrijk om vooraf een juiste inschatting te maken van modelprijs 2023 voor gas- en elektriciteitsprijs en te bepalen wat dat betekent voor jouw definitieve subsidiebedrag.

Hoe verder na TEK?

De TEK is maar een tijdelijke regeling. De regeling kan je wat lucht geven om je bedrijf toekomstbestendig te houden. Misschien kun je zelfs een deel van de tegemoetkoming besteden aan verduurzamen van je bedrijf. Zo verlaag je structureel je energieverbruik of wek je voor een deel je eigen energie op. Voor de aanschaf van energiebesparende maatregelingen zoals isolatiematerialen, HR++ glas en je eigen zonnepanelen zijn diverse subsidiemogelijkheden.

Vragen

Heb je vragen over de TEK-regeling of andere subsidieregelingen neem dan contact met ons op of kijk op Alfa Subsidieadvies. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Tim Ruijs

Tim Ruijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2531999 | truijs@alfa.nl


Meer over Tim