Banner

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2018

6 maart 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. De opgave van 2018 is op enkele onderdelen veranderd. Het aantal schapen en geiten wordt nu, net als de dieraantallen rundvee, vooraf ingevuld. Aantallen kippen, eenden en kalkoenen hoef je helemaal niet meer in te vullen. Voor percelen met een niet-subsidiabele natuurbeheertype kun je in 2018 een aanvraag doen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Jonge landbouwers kunnen voortaan de extra betaling voor maximaal 5 jaar krijgen, zonder aftrek van jaren. Deze, en andere belangrijke aandachtspunten, hebben wij voor je op een rij gezet.

1.      Invullen vanaf 1 maart

Ook dit jaar is de openstellingsperiode met een maand vervroegd. Je kunt vanaf 1 maart de Gecombineerde opgave invullen en versturen. De uiterste indiendatum blijft 15 mei. Ook de peildatum voor het invullen van dieraantallen blijft 1 april. Kun je voor 1 april geen goede schatting maken van het aantal dieren, omdat in maart veel wijzigingen zijn? Vul het onderdeel Dieren dan vanaf 1 april in. De kaarten voor SNL staan vanaf 1 april klaar in de Gecombineerde opgave. Vanaf die datum kun je een betaalverzoek voor SNL-a invullen en versturen.

2.      Voorinvullen dieraantallen rundvee, schapen en geiten

In de Gecombineerde opgave zie je de UBN's voor rundvee, schapen en geiten die op jouw relatienummer zijn geregistreerd. Elk UBN is op basis van de I&R-gegevens ingedeeld bij een productiedoel.

Alleen als het productiedoel gemengd/overig is, verdeel je de dieren over de juiste diercategorieën. Bij alle andere productiedoelen gebruikt RVO de aantallen uit I&R en hoef je ze niet zelf in te vullen in de opgave. Je kunt het productiedoel wijzigen als dit niet klopt.

3.      Verbeterde applicatie Mijn percelen

Het is raadzaam om je percelen bij te werken vóór het invullen van de Gecombineerde opgave. Percelen bijwerken kan het hele jaar door. Het is van belang dat je perceelregistratie actueel is. De actuele gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij subsidieaanvragen. Een aantal onderdelen in de percelenapplicatie is verbeterd: ‘oplossen melding op een perceel’ (andere kleuren), ‘beëindigen/verwijderen van een perceel’ (let op einddatum: “tot”datum) en ‘splitsen van een perceel’ (tegelijk gegevens invullen van beide percelen).

4.      Verklaring bij percelen

In de Gecombineerde opgave staat een samenvatting van de percelen zoals je hebt opgegeven in Mijn percelen. De perceelgegevens op peildatum 15 mei 2018 zijn de basis voor alle grondgebonden subsidieaanvragen en de mestregelgeving. In de opgave vraagt RVO.nl nadrukkelijk of je zelf de gebruiker bent; of je de percelen gebruikt voor landbouw; en of je toestemming hebt van de eigenaar/pachter, als je dit zelf niet bent. Binnen het mestbeleid en de bedrijfstoeslagregeling is een terugkerend discussiepunt of de percelen wel of niet bij de grondgebruiker meetellen. Landbouwgrond mag je alleen opgeven als deze in het kader van een normale bedrijfsvoering in gebruik is, en je de feitelijke beschikkingsmacht over de grond kunt uitoefenen.

5.      Voorafgaande controles

Een aantal controles die werd uitgevoerd nadat je opgave was ontvangen, wordt sinds vorig jaar al in de Gecombineerde opgave gedaan. Zo zie je meteen of je wel of niet aan bepaalde voorwaarden van een regeling voldoet. Er wordt onder meer gecontroleerd op overlap percelen/’dubbelclaim’, geen-subsidiabele landbouwgrond en gewas niet toegestaan bij beheerpakket SNL-a. Deze meldingen kun je tot en met 19 juni 2018 herstellen zonder dat dit een termijnkorting tot gevolg heeft. Bij het beoordelen van de voorwaarde van actieve landbouwer wordt gekeken naar de registratie bij de KvK op 15 mei. Zorg ervoor dat je KvK-registratie uiterlijk 15 mei op orde is. Een wijziging na 15 mei en uiterlijk 11 juni levert namelijk een korting van 1% per werkdag op.

6.      Uitbetaling betalingsrechten

Met de Gecombineerde opgave kun je uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast kun je betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen en de afhandeling van uw aanvraag snel te laten verlopen, is het van belang dat je (bedrijfs)gegevens goed op orde zijn. Zorg dat naast de registratie van je percelen ook de inschrijving bij de KvK en zaken als je rekeningnummer goed bij RVO.nl geregistreerd staan.

7.      Nationale reserve voor percelen met niet-subsidiabele N-code

Heb je percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat ze door RVO.nl op basis van de natuurbeheerplankaarten waren aangemerkt als niet-subsidiabele grond? Dan kun je voor deze percelen alleen in 2018 een aanvraag doen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve. Voorwaarde is dat je deze percelen daadwerkelijk als landbouwgrond gebruikt. Ook mogen er op deze percelen in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend.

8.      Extra betaling jonge landbouwers altijd 5 jaar

De jonge landbouwer die aan de voorwaarden voor de extra betaling voldoet, krijgt deze betaling nu voor maximaal 5 jaar. Er vindt geen aftrek meer plaats voor het aantal jaren dat de jonge landbouwer voor het jaar van aanvraag al blokkerende zeggenschap had. Heb je van 2015 tot en met 2017 de extra betaling toegekend gekregen, maar niet voor maximaal 5 jaar? Dan kun je nu ook na het eerste jaar van aanvraag in de 4 opvolgende jaren aanvragen.

9.      Overdragen betalingsrechten

Je kunt het hele jaar door betalingsrechten overdragen. Wil je dat de koper of huurder de betalingsrechten voor het betalingsjaar 2018 krijgt uitbetaald, meldt de overdracht dan uiterlijk 15 mei 2018. Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code De koper of huurder van betalingsrechten moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

10.   Ondertekenen met eHerkenning

Sinds vorig jaar kun je de opgave ook ondertekenen met eHerkenning in plaats van een TAN-code. Dit kan alleen als je, of de gemachtigde adviseur, met eHerkenning inlogt. De ondertekening met eHerkenning is alleen mogelijk voor de Gecombineerde opgave. Andere regelingen van RVO.nl maken nog geen gebruik van deze mogelijkheid.  

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Jeroen