Banner

Eigen bijdrage verzorgingstehuis maximaal 2.469 euro per maand

19 mei 2021 | Door:  Silvio Brockötter

Wanneer iemand langer dan 4 maanden is opgenomen in een instelling voor langdurige zorg, wordt meestal de hoge eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verschuldigd.
De maximale hoge eigen bijdrage is € 2.469 per maand. Welk bedrag je precies verschuldigd bent, hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.

Daarnaast kunnen er omstandigheden zijn waardoor je niet de hoge, maar de lage eigen bijdrage verschuldigd bent. Deze eigen bijdrage is maximaal € 900. De lage eigen bijdrage geldt voor de eerste 4 maanden in een zorginstelling. Na die 4 maanden kan er ook nog sprake zijn van de lage eigen bijdrage, namelijk als de bewoner van de zorginstelling voldoet aan één van de volgende situaties:

Mede door het lage rendement op spaartegoeden maken klanten zich zorgen over het risico dat ze later de hoge eigen bijdrage voor de Wlz moeten gaan betalen. Dan zal er al vlot worden ingeteerd op het vermogen. Dit laatste (interen) zal zeker gelden nu er zelfs al rente moet worden betaald op spaartegoeden.

De laatste jaren hebben wij al veel adviesgesprekken gehouden met klanten. Aan de hand van een bespreking van de persoonlijke situatie kunnen er een aantal maatregelen worden genomen. Het risico op een onnodig hoge eigen bijdrage in de toekomst wordt daardoor verlaagd of zelfs geheel weggenomen.
Zonder in detail te treden staan hieronder mogelijke oplossingen:

Tot slot is een zorgvuldig opgestelde notariële volmacht vaak onmisbaar voor het eventueel verlagen van een eigen bijdrage Wlz. Zo’n notariële volmacht is van belang wanneer je zelf niet meer kunt beslissen als gevolg van een ziekte of ongeval. Volledigheidshalve merk ik op dat zo’n volmacht niet alleen van belang is voor de eigen bijdrage Wlz, maar voor veel zaken die iemand periodiek of eenmalig dient te regelen.

Wens je advies over het bovenstaande, neem dan contact met ons op.

Silvio Brockötter

Silvio Brockötter

Fiscaal adviseur

088 2531255 | sbrockotter@alfa.nl


Meer over Silvio