Banner

Stel jubelton-schenkregeling veilig met één euro schenking

6 december 2022 | Door:  Jeroen Boele

Er is al veel gepubliceerd over de “afschaffing” van de jubelton-regeling. Dat is de regeling waardoor geen schenkbelasting betaald hoeft te worden als het geld besteed wordt voor koop/onderhoud van een woning of aflossing woning-schuld. Die schenking mag ruim een ton zijn en de ontvanger moet 40 jaar of jonger zijn. Een familierelatie met de gulle gever lijkt logisch, maar is geen vereiste. Het is erg verstandig om de schenking te baseren op een schriftelijke overeenkomst.

De regeling kan voor zo’n schenking in 2022 nog gebruikt worden. Maar, stel dat het niet mogelijk is om dat in 2022 nog volledig uit te voeren. Hoe kun je deze “skitterende" regeling dan safe stellen? Dit kun je doen door in 2022 een bedrag te schenken. Uit een toelichting van de belastingdienst blijkt dat dit minimaal …., één euro moet zijn (meer mag natuurlijk ook). De schenking moet in 2022 zijn betaald. Ook moet er vóór 1 maart 2023 een aangifte schenkbelasting worden ingediend, waarin een beroep op de jubeltonregeling wordt gedaan.

En wat “moet je in 2023 doen”? Dan ga je na óf en zo ja hoeveel je verder van die jubeltonregeling gebruik wilt maken: je kunt dan immers nog het hele bedrag aanvullen (minus wat je al in 2022 heeft geschonken). Je bent niet verplicht om het resterende in 2023 aan te vullen, je “mag het aanvullen”. Als je in 2023 besluit het niet aan te vullen, dan vervalt de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te maken.
En degene die het geld ontvangt: die moet het vóór 1 januari 2025 voor de woning besteed hebben.
Let op: ik behandel niet alle voorwaarden en mogelijkheden, ik volsta met dit korte signaal.

Dus: door een schenking van een euro, kun je deze "skitterende" regeling safe stellen.

Overleg met je adviseur als je hiervan gebruik wilt maken.

Jeroen Boele

Jeroen Boele

Fiscaal adviseur

088 2532300 | jboele@alfa.nl


Meer over Jeroen