Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur


Recente artikelen van Jan

Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter

Pachthof: fosfaatrechten komen in beginsel toe aan pachter

3 april 2019

De rechter geeft in een recente uitspraak van 26 maart 2019 jl. een aanduiding van wie de fosfaatrechten zijn - deze zijn volgens hem van de pachter - maar verbindt daaraan wel voorwaarden. In het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten en aan de voorwaarden is voldaan.

Kringlooplandbouw vraagt om nieuwe hybride structuren

Kringlooplandbouw vraagt om nieuwe hybride structuren

6 februari 2019

Energie, transitie, duurzaamheid, kringloop en water. Het zijn woorden die je niet direct linkt aan een het werk van een jurist. Maar voor de (agrarisch) juristen van Alfa zijn het onderwerpen die zij dagelijks in hun praktijk tegenkomen. In nauwe samenwerking met onze accountants, fiscalisten en bedrijfskundigen zorgen zij voor integrale oplossingen voor onze klanten