Banner

Deze winter diverse Agro workshops met een heerlijke lunch!

december 2019 tot en met maart 2020 | Door:  Geert Hoeke

Speciaal voor jou als melkveehouder organiseren wij deze winter een viertal workshops. Waarom? Omdat de melkveehouderij steeds complexer wordt, zowel op het erf als buiten het erf. En van jou als ondernemer wordt steeds meer gevraagd volledig inzicht te hebben in je bedrijfsvoering. Hoe zit het met mijn technische resultaten, mijn kostprijs, mijn liquiditeiten, etc.?
Hoe pakt mijn strategie financieel uit door een begroting op te stellen en welke financieringsruimte hoort daarbij om dit mogelijk te maken.  Hoe lees ik de kringloopwijzer en welke effecten hebben mijn keuzen in de bedrijfsvoering hierop? En tot slot, mijn bedrijf heeft te maken met de invloeden van een veranderende maatschappij, wet- en regelgeving, strijd om de plattelandsruimte en publieke acceptatie? Hoe ga ik daar als mens mee om? 

BAS MelkveePlus

In de eerste workshop gaan wij in op o.a. de technische kengetallen en financiële kengetallen. Hierbij zullen de processen op je bedrijf (melkproductie, ruwvoerteelt en jongvee opfok) waar je direct invloed op kan uitoefenen besproken worden. Deze workshop wordt gehouden op 11 december 2019 en wordt gegeven door Arjan de Jong, Koos van Eck en/of Edwin Roelandse. Inschrijven kan via de aanmeldknop.

Liquiditeiten, begroten, financieren


De tweede workshop gaat in op het belang van sturen op je liquiditeiten, via het maken van een begroting en het monitoren van de begroting via de BAS Melkvee Plus gedurende het jaar. Tot slot zal er aandacht gegeven worden aan de financieringsruimte en mogelijke tips en aandachtspunten.Deze workshop wordt gehouden op 15 januari 2020 en wordt gegeven door Arjan de Jong, Koos van Eck en/of Edwin Roelandse. Inschrijven kan via de aanmeldknop.

Hoe overleef ik bemoeienis uit de maatschappij

De maatschappij is meer en meer in beroering en steeds meer organisaties “eisen” hun ruimte op het platteland. Dit laat je als melkveehouder niet onberoerd en kan effect hebben voor het voortbestaan van je familiebedrijf. Maar hoe ga je daar nu mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar binnen de familie? In deze workshop zal een deskundige hiervoor handvaten aanreiken. Deze workshop wordt gehouden op 18 februari 2020 en wordt gegeven Willy Kemp-van Veen. Inschrijven kan via de aanmeldknop.

Kringloopwijzer

De kringloopwijzer gaat een steeds grotere rol spelen voor jou als ondernemer. Er zijn diverse kengetallen waarop gestuurd kan worden en diverse resultaten welke nu of later een belangrijke rol kunnen gaan spelen. (stikstof, fosfaat, methaan etc.) Wellicht wil je hier over bijgepraat worden en meer inzicht krijgen in de effecten op de kringloopwijzer. Je kunt hierbij denken aan duurzame melkstromen. (toeslagensystematiek) Of wil je meer weten over de klimaatmodule? In deze workshop word je van advies voorzien.
Deze workshop wordt gehouden op 17 maart 2020 en wordt gegeven door Arjan de Jong en Koos van Eck. Inschrijven kan via de aanmeldknop.

Via onderstaande aanmeldknop kan je je inschrijven voor de workshops.
Let op:  Wil je meerdere workshops volgen dan vul je het formulier in per workshop. 

Aanmelden

Geert Hoeke

Geert Hoeke

Manager agrarisch team

0882532957 | ghoeke@alfa.nl


Meer over Geert